Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Analýza firemní strategie firmy Karlovarské minerální vody a.s.

«»
Přípona
.docx
Typ
analýza
Stažené
14 x
Velikost
1,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
11048
Poslední úprava
13.11.2017
Zobrazeno
1 677 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1 Popis případu
Cílem tohoto projektu je analýza současné situace firmy Karlovarské minerální vody a.s., působící v České republice. Na základě syntézy zjištěných poznatků je v závěru uvedena doporučená firemní strategie. Touto strategií je vývoj nových technologií a využití vlastního firemního vývoje za účelem expanze na nové tržní segmenty, zvýšení konkurenceschopnosti a dosažení vyšších výkonů.
2 Současná situace společnosti a vstupní údaje
2.1 Základní údaje o společnosti

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Společnost založil v roce 1873 karlovarský rodák Heinrich Mattoni. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů.
Karlovarské minerální vody v současné době stáčí minerální a pramenité vody značek Mattoni, Magnesia a Aquila, které vyváží do více než 20 zemí světa. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním, ale i společenském životě v České republice. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie.
2.1.1 Základní údaje
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského souudu v Plzni sp. zn. B71
založení společnosti 28. března 1991
zahájení činnosti 1. srpna 1991
základní kapitál 262 842 tis. Kč
počet zaměstnanců cca 400

Klíčová slova:

organizační struktura

ekonomické ukazatele

schorle

analýza odvětví

dodavatelé

atraktivita trhu

tržní podíl

swot maticeObsah:
 • 1 Popis případu
  2 Současná situace společnosti a vstupní údaje
  2.1 Základní údaje o společnosti
  2.1.1 Základní údaje
  2.1.2 Předmět podnikání
  2.1.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
  2.1.4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
  2.1.5 ROZVAHA
  2.2 Základní charakteristiky úspěšnosti
  2.3 Produkty společnosti
  2.4 Charakteristika hlavních produktů, podíl produktů na tržbách
  2.5 Podíly jednotlivých trhů
  2.6 Závislost na rozhodujících dodavatelích
  2.7 Situační analýza
  2.7.1 Přírodní
  2.7.2 Ochucená:
  2.7.3 DUO
  2.7.4 SCHORLE
  2.8 Ostatní zdroje rozvoje podnikání
  3 Objektivní faktory - analýza vnějšího prostředí (cílem je určení vlivu hlavních příležitostí a hrozeb na realizaci záměru)
  3.1 Analýza vlivu světové ekonomiky - příležitosti a hrozby (kurz USD, cena ropy, komodit …. vliv globálních faktorů světové ekonomiky)
  3.2 Analýza vlivu Evropské unie - příležitosti a hrozby (Ekonomické a tržní; Legislativní…)
  3.3 Analýza vlivu národního prostředí - makroekonomie (HDP, kurz, daně, úrokové sazby, mzdy, inflace…)
  3.4 Analýza odvětví
  3.4.1 Ekonomická charakteristika odvětví - zařazení do CZ NACE
  3.4.2 Analýza hybných sil v odvětví
  3.4.3 Analýza konkurence v odvětví - Porter - dodavatelé a jejich substituční vztahy, odběratelé a jejich vyjednávací pozice (sml.), varianty distribučních cest, substituty.
  3.4.4 Stávající konkurence
  3.4.5 Vliv odběratelů
  3.4.6 Substituční produkty
  3.4.7 Vliv dodavatelů
  3.5 Analýza regionu - trh práce - obyvatelstvo; ekologie; sítě Externality
  3.6 Analýza trhu
  3.6.1 Analýza poptávky - segment, výrobky, region
  3.6.2 Charakteristika trhu - velikost, vývoj, specifika (recese, dynamika změna hlavní faktory ovlivňující vývoj……)
  3.6.3 Podíl podniku na trzích
  3.6.4 Atraktivita trhu
  3.6.5 Bariéry vstupu na trh
  3.6.6 Segmentace trhu - cílové skupiny (potenciál)
  3.6.7 Tržní výklenky, tržní buňka
  3.6.8 Vliv značky
  3.6.9 Předpoklady zaměření a umístění produkce na trhu; cenová pružnost
  3.6.10 Analýza konkurentů, Faktory konkurence (soutěžní faktory, KV)
  3.6.11 Integrační možnosti (aliance, akvizice, fůze)
  3.6.12 Formulace zadání marketingového výzkumu (cíl, postup, metody) - očekávané výsledky
  3.7 Příležitosti a ohrožení z analýzy objektivních faktorů (jejich vliv na podnikání firmy - výsledek analýz okolí: globální, mikroekonomické a zejména relevantní trhy) - ohodnotit dle významu a doby trvání)
  4 Subjektivní faktory - vnitřní předpoklady
  4.1 Kompetence zájmových skupin
  4.2 Disponibilní zdroje růstu
  4.3 Konkurenční výhoda - specifické přednosti podniku
  4.4 Analýza portfolia produktů
  4.4.1 Relativní tržní podíl
  4.5 Hodnocení tržní pozice
  4.6 Jiné výhody - vývojové schopnosti, aliance, inovační schopnosti, ISO
  4.7 Analýza silných a slabých stránek - hodnocení
  5 SWOT matice
  5.1 Popis zvažovaných strategií a volba strategie k realizaci
  6 Návrh marketingové strategie
  7 Finance - finanční cíle
  7.1 Předpoklady pro sestavení finančního plánu a rozpočtu (daně, úvěr, vliv inflace, vývoj mezd, cen surovin, materiálu, energií)
  7.1.1 Daně - státní daňové závazky
  7.1.2 Úvěr
  7.1.3 Vliv inflace
  7.1.4 Vývoj mezd - Osobní náklady a počet zaměstnanců
  7.2 Výpočet bodu zvratu - kalkulace nákladů pro jeden nový produkt
  7.3 Finanční plán a výhled (predikce) - proforma výsledovka a proforma rozvaha
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše