Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Návrh sylabu průřezového předmětu MV

«»
Přípona
.doc
Typ
závěrečná práce
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4679
Poslední úprava
01.12.2014
Zobrazeno
742 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na samý úvod patří velké poděkování Gymnáziu Písek, konkrétně Mgr. Jakubovi Cenkovi, který na této škole vyučuje Základy společenských věd, za ochotu podělit se o zkušenosti s Mediální výchovou, za podnětné rady a nahlédnutí „pod pokličku“ zavádění Rámcového vzdělávacího programu do života píseckého institutu.
Jihočeské gymnázium patří rozhodně k těm osvícenějším, co se pohledu na mediální výchovu týče. Dobře si uvědomují, že média v dnešní době zasahují do života každého z nás natolik významně, že je třeba zejména u dětí a mládeže budovat jistou mediální gramotnost. Mediální výchova se tam tedy již brzy stane součástí rozvrhů, a to dokonce v podobě samostatného předmětu. Pedagogický sbor, v čele s Mgr. Petrem Píchou, se vší pokorou přiznává, že má před sebou ještě dlouho cestu, během které bude Školní vzdělávací program a samotné osnovy upravovat, rozpracovávat a doplňovat tak, aby vyhovoval všem účastníkům vzdělávacího procesu a také potřebám současné společnosti. To se týká i Mediální výchovy, která je navíc jedním z nováčků mezi předměty.
Kromě teoretické části zahrnující detaily z Rámcového vzdělávacího programu práce popisuje, jak si dnes Gymnázium Písek stojí při jeho zavádění a jak se vypořádává s nutností zařadit do rozvrhů Mediální výchovu. Navrhované řešení pak rozebírá její obecné nasazení do všech studijních programů, nastiňuje možná tématu na roční kurs se vzorovou ukázkou jedné vyučovací hodiny.

Klíčová slova:

gymnázium

mediální výchova

vzdělávací program

seriózní média

bulvárObsah:
 • 1. Úvod
  2. Mediální výchova na českých školách
  3. Gymnázium Písek - současný stav
  3.1 Představení školy
  3.2 Školní vzdělávací program
  3.3 Mediální výchova na píseckém gymnáziu
  4. Gymnázium Písek - navrhované řešení
  4.1 Organizační vymezení
  4.2 Témata MV - 2. ročník čtyřletého gymnázia
  4.3 Seriózní média vs. bulvár - příprava na vyučovací hodinu
  5. Srovnání současného stavu s navrženým
  6. Závěr
  7. Seznam použité literatury

Zdroje:
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. a kolektiv. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha : Nakladatelství Libri, 1999. ISBN 80-85983-76-1.
 • Ottův slovník naučný. Praha : Paseka, 2003. ISBN 80-7185-058-6.
 • REIFOVÁ, I. a kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.
 • VERNER, P. Úvod do praktické žurnalistiky. Praha : UJAK, 2007. ISBN 978-80-86723-36-5.
 • VERNER, P. Zpravodajství a publicistika. Praha : UJAK, 2007. ISBN 978-80-86723-37-2.
 • Média tvořivě
 • Gymnázium Písek
 • Rozumět médiím
 • RVP DG, Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia
 • Školní vzdělávací program, Gymnázium Písek