Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Zpracované otázky z předmětu ústavní soudnictví

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
3589
Poslední úprava
09.06.2014
Zobrazeno
215 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem soudní kontroly ústavnosti.

Ochrana principů ústavy- zejména spjaté s demokracií, vlastnictvím a nedotknutelností jedince, kontrola nad dodržováním ústavních pravidel. Kontrola v sobě zahrnuje mimo samotné kontrolní činnosti i určitou sankci např. v podobě zrušení ústavním normám odporujícího právního předpisu.
Souvislost se vznikem principu právního státu. Právní prostor (okruh věcí), v nichž ÚS rozhoduje a souhrn prostředků, jimiž rozhoduje k dodržování práv a působnosti subjektů ústavněprávních či dalších vyjmenovaných norem.
Moderní ústavnost je podmíněna ústavou, procesními předpisy na její ochranu a institucemi, které ji kontrolují.
Výklad ústavy- metoda v systému kontroly ústavnosti. Ústavní soud-orgán kontroly ústavnosti -svěřen autentický výklad ústavy (spolu s ústavodárným sborem).

Ústavní soudnictví
- soudní činnost směřující ke kontrole (ochraně) ústavnosti
- Ústavní soud ČR je výslovně povolán k ochraně ústavnosti v čl. 83 Ústavy. Vedle úkolu stanoveného obecně celému soudnictví ochraňovat základní práva a svobody je zdůrazněn úst. soud jako specializovaný orgán povolaný k ochraně ústavnosti - výlučné povolání k ochraně takových zájmů společnosti, které se pohybují svou hodnotou mezi fundamentálními pojmovými znaky právního státu. Dochází k poskytování ochrany právům a svobodám, která jsou pro stát nejvýznamnější, neboť jej určují jako stát právní a demokratický. Žádný demokratický stát, který lze označit přívlastkem „právní“ se nemůže bez kontroly ústavnosti obejít. Ústavní soud je proto také označován jako strážce ústavy.

Pojmy z ústavního soudnictví
Princip ústavnosti = ústava musí být dodržována, a to všemi subjekty, které ústava zavazuje pravomocemi, oprávněními i odpovědností.
Ústavní soudnictví = činnost směřující k ochraně zachovávání ústavy a ústavních zákonů a kontrole jejího dodržování, prováděnou státními orgány soudního typu zpravidla na základě kvalifikovaného podnětu (soudní činnost směřující ke kontrole ústavnosti).
Soudní kontrola ústavnosti = soud přezkoumává, zda určitý právní akt je v souladu s ústavními normami (rozhodnutí kteréhokoli orgánu veřejné moci může podléhat kontrole orgánu soudního, a to z toho pohledu, zda je v souladu s ústavními normami). Pojem soudní kontrola ústavnosti zahrnuje kontrolu souladu všech individuálně závazných a obecně závazných právních aktů včetně zákonů z hlediska jejich souladu s ústavou a ústavními zákony. Ústavní kontrola v moderním pojetí se poprvé objevila v USA v roce 1803, kdy Nejvyšší soud USA vyslovil, že Ústava USA je nejvyšším zákonem země a jakýkoli zákon Kongresu, který by jí odporoval, může soud prohlásit za protiústavní. Cílem kontroly ústavnosti je především ochrana individuálních, ústavně garantovaných, zvláště politických práv jednotlivce a ochrana menšiny proti většině. Ústavní kontrolu lze dělit na abstraktní, konkrétní a incidentní, na formální a materiální.

Klíčová slova:

ústavní soudnictví

ochrana lidských práv a svobod

správní soudnictví

prevomoci

řízení

spravedlnostObsah:
  • 1)    Obecná část:
    2)      Zvláštní část (procesněprávní):
    3)    Zvláštní část (ústavní jurisdikční doktrína):