Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Zkouškový test - EIA proces

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
9 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
8152
Poslední úprava
06.06.2016
Zobrazeno
695 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Kdy se realizuje předběžné projednání v rámci procesu EIA (kdo ho může iniciovat)?
a) zpracovatel posudku
b) příslušný úřad
c) dotčený správní úřad
d) dotčený územní samosprávní celek

2. Základní přístupy k EIA Follow-up spočívají v:
a) dotčené účasti veřejnosti v proběhu EIA procesu
b) vyhodnocení efektivnosti EIA procesu
c) včasně provedeném SEA hodnocení a monitorování indikátorů prokazujících efektivnost koncepce
d) monitoringu a evaluaci EIA aktivit

3. Platnou právní normou, podle které se posuzují územně plánovací dokumentace je: 183/1996
Platnou právní normou, podle které lze žádat o informace o ŽP je: 123/1998
Platnou právní normou, podle které se posuzuje Plán hlavních povodí ČR a plány oblastí povodí: EIA, SEA

4. Územně analytické podklady jsou tvořeny:
a) regulačními plány a územně plánovacími dokumentacemi
b) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a rozborem udržitelného rozvoje území
c) zásadami územního rozvoje
d) vyhodnocením vlivů územního plánu na TUR

5. Napište správnou posloupnost procesu EIA v případech záměrů z kategorie I přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (všechny možnosti dle citovaného zákona)
(předběžné projednání ) - oznámení záměru - zjišťovací řízení - dokumentace - posudek - veřejné projednání - stanovisko

Klíčová slova:

EIA proces

analytické podklady

reference

legislativní proces

oznamovatel

organizaceObsah:
 • 1. Kdy se realizuje předběžné projednání v rámci procesu EIA (kdo ho může iniciovat)?
  2. Základní přístupy k EIA Follow-up spočívají v:
  3. Platnou právní normou, podle které se posuzují územně plánovací dokumentace je:
  Platnou právní normou, podle které lze žádat o informace o ŽP je:
  Platnou právní normou, podle které se posuzuje Plán hlavních povodí ČR a plány oblastí povodí:
  4. Územně analytické podklady jsou tvořeny:
  5. Napište správnou posloupnost procesu EIA v případech záměrů z kategorie I přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. (všechny možnosti dle citovaného zákona)
  6. Doplňte ke každé skupině alespoň dva odpovídající enviromentální nástroje sloužící k ochraně a obnově krajiny
  7. Mezi očekávané výstupy SEA patří:
  8. Hlavním rysem SEA hodnocení je zajištění environmentální integrity výsledné (posuzované koncepce) na základě:
  9. Jaké jsou výhody interaktivního ex-ante SEA posouzení
  10. Vyberte správné (pravdivé) tvrzení:
  11. Uveďte alespoň čtyři referenční cíle ochrany ŽP definované v SEA Národního rozvojového programu
  12. Mezi cíle procesu IPPC patří?
  13. Charakterizujte podlimitní záměry
  14. Mezi základní principy posuzování vlivů na ŽP patří:
  15. Bez závěru (stanoviska) z EIA procesu:
  16. Ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění jsou dány tyto formy zveřejňování informací o procesu EIA a SEA:OTÁZKY ZE ZÁPOČOTVÝCH TESTŮ:

  1. V rámci procesu SEA jsou posuzovány:
  2. Které aktivity podléhají strategickému posouzení v procesu SEA:
  3. Vyberte pravdivá tvrzení týkající se petičního práva:
  4. Ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění jsou dány tyto formy zveřejňování informací o procesu EIA a SEA:
  5. Jaké jsou základní pilíře (principy) Aarhurské úmluvy:
  6. Uveďte alespoň tři referenční cíle ochrany ŽP definované v SEA Národního rozvojového programu
  7. Napište jakým způsobem lze vyhodnocovat koncepce (z pohledu časového zapojení týmu zpracovatele SEA vyhodnocení):
  8. Hlavním rysem SEA hodnocení je zajiš Hlavním rysem SEA hodnocení je zajištění environmentální integrity výsledné (posuzované koncepce) na základě:
  9. Jaké jsou výhody interaktivního SEA posuzování (EX-ANTE):
  10. Indikátory ke sledování plnění navrhovaných cílů koncepce by měly být definovány na základě principů:

  1. Jedním z cílů zjišťovacího řízení u záměrů uvedených v kategorii přílohy č. 1 ze zákona č. 100/2001 Sb. je:
  2. Příslušným úřadem může být na základě zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP v platném znění:
  3. Vyberte stručnou posloupnost procesu EIA u záměrů uvedených v příloze 1 katerorie II. zákona č. 100/2001 Sb.
  4. Mezi základní principy posuzování vlivů na ŽP patří
  5. V rámci EIA jsou posuzovány:
  6. V jakém roce byl definován první legislativní rámec konceptu EIA:
  7. Napište procesní posloupnost úkonů, jež vykonává příslušný úřad v případech oznámení o podlimitních záměrech:
  8. Proces EIA je zahajován předložením oznámení, které může být zpracováno:
  9. Jaká je lhůta pro předložení oznámení (oznamovatelem na příslušný úřad)
  10. Mezi organizace, které se v historii nejvíce podílely na formování a rozšiřování konceptu „EIA“ patří:

  1. Co znamená „BANANA“ syndrom z pohledu nevhodných postojů veřejnosti k zamýšleným záměrům:
  2. Mezi klíčové části posuzování vlivů na ŽP patří:
  3. Jedním z cílů zjišťovacího řízení u záměrů uvedených v kategorii I. přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace záměru, a to se zřetelem na:
  4. Vyberte správné tvrzení:
  5. Kolikrát se mohla veřejnost vyjádřit u záměru z kategorie I přílohy č. 1 k zákonu 100/2001 Sb. jestliže bylo oznámení zpracováno podle přílohy č. 3 citovaného zákona a realizovalo se veřejné projednání

  1. Mezi úřady, jimiž přísluší řídit (koordinovat) proces SEA:
  2. Které aktivity podléhají posuzování v procesu SEA:
  3. Vyberte pravdivá tvrzení týkající se petičního práva:
  4. Mezi hlavní předpoklady provedení kvalitního SEA posouzen patří:
  5. Realizuje se zjišťovací řízení u SEA hodnocení? (pokud ano, co by mělo…)
  6. Vyberte správné tvrzení: