Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Zkouškové otázky - ústavní právo

«»
Přípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stažené
8 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
2264
Poslední úprava
30.10.2013
Zobrazeno
815 x
Autor:
jullie.kanska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ústavní právo je odvětvím práva, které se zabývá ústavou a vykládá ji. Předmět ústavního práva tedy závisí na vymezení toho, co je ústava. Rozumí se jím především zákon, který je takto označený a obsahuje soubor norem nejvyšší právní síly. Takový předpis obsahující normy nejvyšší právní síly může však být označen i jinak (ústavní zákon, ústavní listina, základní zákon, konstituce). V určitém všeobecném (universálním pojetí ) existuje řada přístupů k vymezení pojmu ústavní právo.

Klíčová slova:

Ústavní právo

právní normy

právní řád ČR

ústava ČR

právní mocObsah:
 • Předmět ústavního práva.
  Co je ústavní pořádek podle Ústavy ČR?
  Které jsou právní prameny ústavnosti v ČR?
  Ústava jako základní zákon.
  Vztah ústavního práva ČR a jiných právních odvětví.
  Postavení mezinárodních smluv podle Ústavy ČR.
  Ústavněprávní základ koncepce "pyramidy" právních norem.
  Které jsou nadstátní prameny Ústavy ČR?
  Druhy právních norem podle Ústavy ČR.
  Vztah komunitárního práva a českého práva.
  Listina základních práv a svobod jako právní akt.
  Koncepce dělby moci podle Ústavy České republiky.
  Jak určuje Ústava ČR hierarchii norem v právním řádu ČR?
  Ústavní pořádek České republiky, pojetí, obsah, vztah Ústavy a Listiny.
  Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní obsah Listiny.
  Pojem ústavního práva. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Ústava, historické souvislosti vzniku. Pojetí demokratické formy vládnutí, principy.
  Charakteristika klasických ústavních modelů. Pojetí demokratické formy vládnutí, principy.
  Obsah ústavy, ústavněprávní vztahy. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Subjekty ústavy. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Co je obsahová hodnota ústavy? Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Jaká je úloha ústavy v systému demokracie? Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Co je ústavodárná moc? Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Předmět ústavněprávních vztahů. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Ústava jako normativní systém. Pojetí funkcí státu, jejich historická souvislost.
  Interpretace ústavy. Pojetí funkcí státu, jejich historická souvislost.
  Odpovědnost a sankce v ústavním právu. Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Realizace ústavy. Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Ústavněprávní spory. Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Pojetí ústavního práva hmotného, procesního a sporného. Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Typy procesních vztahů v českém ústavním právu. Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Ústava jako právní norma (ústava jako normativní systém). Pojetí funkcí státu.
  Klasické modely ústavnosti a česká ústavnost. Ústava jako právní status veřejné moci a státu zejména.
  Ústava jako právní status veřejné moci a státu zejména. Pojetí funkcí státu.
  Které mezinárodní smlouvy jsou podle judikatury Ústavního soudu ČR v ČR pramenem práva? Pojetí funkcí státu, jejich historická souvislost.
  Evropská úmluva o základních právech a svobodách jako pramen ústavního práva ČR. Pojetí funkcí státu, jejich historická souvislost.
  22. Ústavněprávní aspekty Evropské unie. Funkce státu
  23. Právo Evropské unie, jeho rysy. Funkce státu.
  Systém komunitárního práva. Pravomoc a působnost státního orgánu.
  Soudnictví Evropské unie. Pravomoc a působnost státního orgánu.
  Přímá účinnost práva Evropské unie. Pravomoc a působnost státního orgánu.
  Vztah práva Evropské unie a ústavního práva ČR. Pravomoc a působnost státního orgánu.
  Ústava České republiky a mezinárodní právo. Pojetí funkcí státu, jejich historická souvislost.
  Ústavní základ českého státu, forma. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Území, státní hranice českého státu, státní symbolika. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Na kterých obsahových doktrínách je založena Ústava ČR? Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Na kterých obsahových doktrínách je založena Listina základních práv a svobod? Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Které atributy právního státu upravuje Ústava ČR a Listina základních práv a svobod? Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Které mechanismy demokracie zakládají prameny ústavního práva ČR? Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Právo na soudní a jinou právní ochranu podle Listiny. Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Ústavní právo domáhat se práva u nezávislého soudu. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Ústavní právo na náhradu škody způsobené nezákonným postupem státu. Pojetí státu, jeho pojmové znaky.
  Obsah ústavního práva na právní pomoc v řízení před orgány veřejné moci. Veřejnoprávní význam koncepce právního státu.
  Instituce volební spravedlnosti v českém právu, ochrana volebního práva. Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Justiční záruky ochrany politických stran, ústavnosti a demokracie politického systému. Pojetí demokratické formy vládnutí, principy.
  Pojetí a obsah moci výkonné. Úloha dělby moci v moderním systému veřejné moci.
  Ústavní pojetí Ústavního soudu ČR, vztah k ostatním soudům. Úloha dělby moci v moderním systému veřejné moci.
  Obsah ochrany ústavnosti. Veřejnoprávní význam koncepce právního státu.
  Které jsou „běžné“ zákony bezprostředně rozvíjející Ústavu ČR? Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti.
  Které jsou „běžné“ zákony bezprostředně rozvíjející Listinu základních práv a svobod? Odpovědnost státu a veřejné moci, druhy této odpovědnosti