Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Zkouškové okruhy ke zkoušce z Teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
4989
Poslední úprava
02.02.2015
Zobrazeno
463 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem práva ; právo objektivní a právo subjektivní ; právo pozitivní a právo přirozené.

Pojem práva - nelze jednoznačně vyměřit
- minimálně duální jev
- polysimní (vícevýznamový) výraz

- právo objektivní - souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem, jsou v oficiálních, státem uznaných pramenech práva

- právo subjektivní - možnost chování zaručená právním subjektům objektivním právem, nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce. významný je rozdíl mezi subjektivním právem a vlastním chováním v jeho mezích, které se označuje jako výkon práva

- právo pozitivní - je státem dané, je platné, monistický přístup, tvořeno soustavou právních norem (objektivní právo, soustava subjektivních práv a jim odpovídající právní povinnosti)

- právo přirozené - souhrn principů a nezadatelných subjektivních práv, nezávislé na státu opírá se o argumentaci teologickou, antropologickou a racionalistickou

Klíčová slova:

prameny práva

obyčejové právo

právní normy

subjektivní práva

aplikace práva

legalita a legitimitaObsah:
 • 1. Pojem práva ; právo objektivní a právo subjektivní ; právo pozitivní a právo přirozené.
  2. Pojem a druhy pramenů práva.
  3. Normativní právní akty ; ústavní zákony , ústava , zákony a kodexy , prováděcí předpisy ; vnitřní předpisy.
  4. Obyčejové právo ; právní obyčeje a zvyklosti.
  5. Právní precedenty ; soudcovské právo.
  6. Normativní právní smlouvy.
  7. Prameny práva České republiky. Prameny evropského práva.
  8. Pojem a struktura právních norem.
  9. Druhy právních norem.
  10. Časová , prostorová a osobní působnost právních norem.
  11. Jednota práva ; kriteria členění práva na právní odvětví , právní instituty.
  12. Právo mezinárodní a právo vnitrostátní.
  13. Evropské právo a jeho členění.
  14. Právo veřejné a právo soukromé.
  15. Právo hmotné a právo procesní.
  16. Subjektivní práva a povinnosti.
  17. Vznik , změna a zánik subjektivních práv a právních povinností ( právní tituly )
  18. Právní subjektivita ; druhy subjektů práva.
  19. Druhy právní způsobilosti.
  20. Aplikace práva orgány veřejné moci.
  21. Akty aplikace práva a jejich klasifikace.
  22. Pojem a funkce interpretace práva. Závaznost a významnost interpretačních závěrů v oblasti práva.
  23. Metodologické direktivy interpretace práva ; základy právní argumentace.
  24. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost.
  25. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti.
  26. Vztah práva a státu ; doktrína právního státu a doktrína „ rule of law“
  27. Demokratický právní stát.
  28. Základní práva a svobody a jejich ochrana.
  29. Legalita a legitimita , právní stát. právní záruky ústavnosti a zákonnosti.
  30. Státoprávní záruky právního státu.