Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Zkouškové okruhy ke zkoušce teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
5015
Poslední úprava
09.02.2015
Zobrazeno
482 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka 1: Pojem práva; právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené

Pojem práva - nelze jednoznačně vyměřit
- minimálně duální jev
- polysimní (vícevýznamový) výraz

- právo objektivní - souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem, jsou v oficiálních, státem uznaných pramenech práva

- právo subjektivní - možnost chování zaručená právním subjektům objektivním právem, nutnost chovat se určitým způsobem pod hrozbou sankce. významný je rozdíl mezi subjektivním právem a vlastním chováním v jeho mezích, které se označuje jako výkon práva

- právo pozitivní - je státem dané, je platné, monistický přístup, tvořeno soustavou právních norem (objektivní právo, soustava subjektivních práv a jim odpovídající právní povinnosti)

- právo přirozené - souhrn principů a nezadatelných subjektivních práv, nezávislé na státu opírá se o argumentaci teologickou, antropologickou a racionalistickou

Klíčová slova:

normativní smlouvy

obyčejové právo

právní subjektivita

interpretace práva

hmotné právoObsah:
 • 1) Pojem práva; právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené (str. 15-19)
  2) Pojem a druhy pramenů práva (str. 67)
  3) Normativní právní akty; ústavní zákony, ústava, zákony a kodexy, prováděcí předpisy; vnitřní předpisy (str. 68-69)
  4) Obyčejové právo; právní obyčeje a zvyklosti (str. 72-73)
  5) Právní precedenty; soudcovské právo (str. 69-71, 101)
  6) Normativní smlouvy (str. 71-72)
  7) Prameny práva České republiky (str. 74-78)
  8) Pojem a struktura právních norem (str. 23-25, 30-42)
  9) Druhy právních norem (str. 46-62, „7-8“)
  10) Časová, prostorová a osobní působnost právních norem (str. 62-66, „8-10“)
  11) Jednota práva, kriteria a členění práva na právní odvětví, právní instituty (113-114)
  12) Právo mezinárodní a právo vnitrostátní, evropské (komunitární) právo (str. 117-121)
  13) Právo veřejné a právo soukromé (str. 114-116)
  14) Právo hmotné a právo procesní (str. 117)
  15) Subjektivní právo a právní povinnosti (str. 114-115)
  16) Vznik, změna a zánik subjektivních práv a právních povinností (právní tituly)
  17) Právní subjektivita; druhy subjektů práva (str. 108)
  18) Druhy právní způsobilosti (str. 110-111)
  19) Aplikace práva orgány veřejné moci (str. 179 x 135)
  20) Akty aplikace práva a jejich klasifikace (str. 179 x 135)
  21) Subjekty interpretace práva (str. 129-130)
  22) Metody interpretace práva (str. 124-129, „17-19“)
  23) Subjektivní a objektivní právní odpovědnost (str. 135)
  24) Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti (str. 158)
  25) Legalita a legitimita, právní stát (str. 130 x 225)
  26) Vztah práva a státu; doktrína právního státu a doktrína „rule of law“
  27) Demokratický právní stát
  28) Základní práva a svobody a jejich ochrana (str. 198-200)
  29) Antinomie právního státu a totálního (totalitního) státu
  30) Státoprávní záruky právního státu; dělba moci (str. 200, „40“)