Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vývojová psychologie - vypracované otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
3688
Poslední úprava
23.06.2014
Zobrazeno
755 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Základní pojmy vývojové neurofyziologie,
vývoj struktury a funkce nervového systému u člověka- základem duševní činnosti čl. je činnost CNS - ten je vystaven na základě dědičnosti a dále je modulován
v průběhu vývoje, na jeho stavbu a činnost nadále působí vnější vlivy

vztah činnosti mozku a psychiky vyrůstá:

1) z dějin vývoje života (primátů), ale také i dějin, které vlastnímu životu předcházely
2) z genetické informace našich předků - geny tento vztah určují v podstatných, ale velmi širokých mezích
3) ze zkušenosti - učení počínaje nitroděložním životem přes vztah k matce, rodině, společnosti

Eccles, Popper - teorie tří světů

1. svět - svět atomů, molekul (i neurony) a jejich vztahů navzájem
2. svět - svět duševních obsahů  psychologie
3. svět - svět všech (zaznamenaných) informací  obsahy knihoven, PC…
- ze světa 1 vyrůstá svět 2 a z nich svět 3

- vývoj CNS je základním předpokladem pro vývoj  je-li vývoj mozkových fcí a struktur narušen, je proměněn
i vývoj duševních fcí
- popsáním vývoje CNS obtížně vysvětlujeme např. vývoj mravních hodnot, estetiky, citových vztahů  některé duševní obsahy dokáže popsat evoluční biologie
- jednotlivé duševní fce jsou reprezentovány aktivitou neurokognitivní sítě obrovského rozsahu

- prenatální vývoj CNS u člověka se řídí principy vývoje trubicovité NS, přičemž hlavní oddíly se vyvíjejí ze 3 primárních mozkových váčků
- 3. týden -  medulární (míšní) roura
- 4. týden - diferenciace buněk, rozšíření trubice a  váčků, ze kterých  5 sekundárních váčků
- 6. týden - proliferace ( nových buněk) - současně původní nezralé b. (neuroblasty) se proměňují ve zralé neurony
- 2. měsíc -  jádra hlavových nervů, vývoj mozečku, základ neurohypofýzy, hipokampu a bazálních ganglií, hemisféry velkého mozku
- 4. měsíc - hemisféry zvětšují povrch (brázdění mozku), v míše myelizace
- v dalším období nová proliferace, diferenciace a migrace nervových buněk, dále maturace (zrání), rozvoj podpůrných a cévních elementů (lepší výživa)
- při narození mozek váží cca 400g, je anatomicky i fčně nezralý, během kojeneckého období rychle roste,
stále diferenciace buněk, klesá hydratace mozku
- koncem 1 roku má mozek dvojnásobnou hmotu
- ! vrozené reflexy nahrazeny podmíněnými
- více řeč a psychomotorický vývoj
- 2,5 roku - vývoj sebeuvědomování
- 3 roky - mozek - trojnásobná hmotnost
- 6 let - mozek - 1250g (téměř dospělý čl.)
- soc. dovednosti, paměť, psychomotorika
- myelizace a dozrávání neuronů  lepší sensomotorika
- dítě rozlišuje to, co říká, od toho, co si myslí
puberta - větší čelní mozkové laloky, mozek 1400g, roste do 25-30 let
- neurony nepřibývají, mozek max.1500g (mladší dospělost)
- končí morfologická struktura mozku, ale lepší činnost mozk. kůry
od 50 let klesá hmotnost mozku, nižší počet neuronů x nesnižují se tolik duševní schopnosti (vliv více zkušeností - kompenzace), z fčního hlediska není tak důležitý počet buněk, spíše růst a větvení neuronů, snížení hustoty dendritické aborizace

Klíčová slova:

neurofyziologie

psychologie

periodizace

psychický vývoj

ohrožení

problematikaObsah:
 • 1) Základní pojmy vývojové neurofyziologie, vývoj struktury a funkce nervového systému u člověka.
  2) Základní pojmy vývojové psychologie, pojem vývoj, základní formy, faktory, mechanismy, zákonitosti a modely vývoje.
  3) Teorie a periodizace vývoje.
  4) Charakteristika psychického vývoje v období:
  - Prenatálním
  - Novorozeneckém
  - Kojeneckém
  - Batolecím
  - Předškolním
  - Mladšího školního věku
  - Staršího školního věku
  - Dospívání
  - Dospělosti časné, střední a pozdní
  - Stáří
  5) Základní problematika ohrožení psychického vývoje