Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky ze Základů Informatiky

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
3,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4597
Poslední úprava
24.11.2014
Zobrazeno
698 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
- kde se nachází aplikace a kde se spouští
- jestli se aplikace nějak dělí ( server, klient )
- kde jsou data a jak se zpracovávají
- uživatel
Centralizace X decentralizace
- data jsou sdružovány na jednom místě nebo ne

Dělení výpočetních modelů podle existence sítě:
1. nepočítají s existencí sítě
2. spíše počítají
3. vyžadují
Výpočetní modely:
Dávkové zpracování (batch processing):
Dávkové zpracování je historicky nejstarší výpočetní model, pochází z doby prvních počítačů.
Ty neumožňovali svým uživatelům interaktivní styk s jejich úlohami, místo toho museli uživatelé dopředu přesně říci, co a jak si přejí ( vypočítat, spustit, uložit atd.), své pokyny museli zabalit do vhodného balíčku ( tzv. dávky, anglicky batch) a ten pak zařadit do fronty dalších dávek čekajících na zpracování. Když na příslušnou dávku přišla řada, počítač ji zpracoval a výsledky opět vhodně zabalil, tak aby mohli být následně předány uživateli.
Nevýhoda: neexistence multicastingu

Výhoda: plné využití počítače

Klíčová slova:

terminál

file server

batch processing

taxonomie

software

vektor

technické normy

bitmap

transakce

analýzaObsah:
 • Charakterizujte jednotlivé třídy počítačů.
  Co je to základní software? Charakterizujte jednotlivé druhy základního software.
  Co je to aplikační software a jak se dělí podle jednotlivých stupňů řízení?
  Popište základní možnosti pořízení aplikačního softwaru.
  Výhody a nevýhody dávkového zpracování.
  Vztah informační strategie a strategie podniku.
  Komponenty výpočetního systému. Vyjmenujte hlavní technické prvky a charakterizujte je: procesor, paměti, vstupní a výstupní zařízení.
  Jaké důvody vedly ke vzniku CRM?
  Charakterizujte základní cyklus řízení vztahů se zákazníky (CRM) a jeho základní složky.
  Pomocné programy pro práci s grafikou - programy, aplikační možnosti.
  Vektorová a bitmapová grafika - programy, data, aplikační možnosti.
  Význam a realizace analýzy cílové skupiny při přípravě prezentace.
  Hlavní problémy při projektování IS (problémy projektů a problémy prostředí)
  Prezentace projektů. Zásady úspěšné prezentace. Co je hlavním úkolem prezentujícího v úvodní části prezentace? Nástroje upoutání pozornosti a přesvědčování; jejich použití.
  Vysvětlete podstatu Internetu, jeho vznik a vývoj
  Kdo je vlastníkem Internetu a jak je financován? Proč tomu tak je?
  Technické normy Internetu.
  Právní otázky a normy Internetu, publikování informací, podnikání na Internetu.
  Druhy počítačových sítí, jejich topologie a jejich vztah k Internetu
  Vysvětlete význam pojmů intranet, extranet, server/WWW-server, poskytovatel Internetu a jejich souvislosti.
  Vztah dat a aplikací, typy dat a jejich náročnosti na paměťový prostor
  Souborová versus databázová koncepce datové základny, druhy databázových systémů
  Co je to OLAP? Vysvětlete rozdíl mezi relačními a OLAP databázemi.
  Vysvětlete pojmy Transakce, Distribuce a replikace, Integrita dat, Index.
  Nejpoužívanější formáty dat v oblasti vektorové a bitmapové grafiky, komprese dat.
  Jaký je rozdíl mezi znalostmi, daty a informacemi? Jaký je vztah mezi řízením podnikových znalostí a projektovým řízením v podniku?
  Význam a způsoby analýz firemních dokumentů a firemní dokumentace při vývoji IS.
  Interview jako nástroj shromažďování informací při projektování IS, jeho význam, zásady a způsoby provedení.
  Techniky shromažďování informací při projektování IS.
  Základní funkce vektorových a bitmapových programů.