Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Rating a oceňování podniku

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
1,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
12504
Poslední úprava
13.08.2018
Zobrazeno
339 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. RATING, SCORING, RANKING - OBSAH, ROZDÍLY. METODA ANALÝZY PROFILU (DLE BEAVERA).

Rating je stanovení nedodržení závazku vyplývajícího z emise dluhopisů nebo jiných závazků provedené nezávislou ratingovou agenturou. Rating je , jehož cílem je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům. Obecně hodnocení schopnosti splácet řádně a včas přijaté závazky)
Vyjádřením tohoto hodnocení je jednoduchá označující pravděpodobnost, že hodnocený subjekt dostojí včas a v plné výši svým závazkům. Ratingová známka z ratingové stupnice je celosvětově porovnatelná a kompatibilní skrze odvětví i regiony. Každá investice představuje riziko a rating je nástroj, který toto riziko celosvětově měří a označuje. Rating analyzuje fundamentální kvalitu daného subjektu, popř. strukturu a fundamentální kvalitu daného emitovaného CP nebo jiného dluhu.
Rating se ve svém hodnocení jinými druhy rizika (úr. Sazby) a není též doporučením k nákupu nebo prodeji určité dluhové emise, protože nehodnotí výnosnost investice. Vyjadřuje se ke kvalitě (riziku) konkrétní emise dluhu.
Ranking
Ranking je vztah mezi prvky určitého souboru. Prvky souboru jsou uspořádané dle určitého pravidla tak, aby bylo možné říct o konkrétní složce, že je hodnocena výš, stejně nebo níž než jiná složka. Stanovení pořadí dle určitého kvantifikovatelného kritéria (zemí, podniků, emitentů, škol…).

Klíčová slova:

rating

scoring

nutný kapitál

strategická analýza

kapitalizace

diskontní sazba

synergie

finanční plánObsah:
 • 1. Rating, scoring, ranking - obsah, rozdíly. metoda analýzy profilu (dle beavera).
  2. Druhy ratingu. (krátkodobý, dlouhodobý; mezinárodní, lokální; dle emitenta a instrumentu; sovereign rating). obchodní a investiční rating.
  3. Měření defaultu. ratingové stupně. výhled v ratingu. ratingový proces. postavení ratingových agentur a jejich regulace.
  4. Předmět ocenění. právní úprava. kategorie hodnoty. objektivizovaná hodnota. kolínská škola.
  5. Postup při oceňování podniku.
  6. Strategická analýza - účel, postup. vnější potenciál. analýza atraktivity trhu a prognóza vývoje trhu. analýza vnitřního potenciálu. algoritmus prognózy růstu tržeb.
  7. Provozně nutný kapitál.
  8. Generátory hodnoty - analýza a prognóza. investice do provozně nutného kapitálu. předběžné ocenění podle generátorů hodnoty.
  9. Finanční plán pro ocenění podniku a metody finančního plánování.
  10. Ocenění na základě analýzy výnosů - předpoklady, metody, postup.
  11. Metoda dcf - postup. určení délky fáze prognózy.
  12. Metoda dcf: určení pokračující hodnoty. parametrický vzorec - volba parametrů.
  13. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů. metoda analytická. metoda paušální. diskontní sazba.
  14. Kombinované metody (schmalenbachova, metoda mimořádných kapitalizovaných čistých výnosů)
  15. Metoda eva, včetně úprav účetních dat pro výpočet eva.
  16. Diskontní sazba. iterační způsob stanovení wacc. náklady jednotlivých druhů dluhu. náklady vlastního kapitálu.
  17. Srovnávací metody. přímé ocenění na základě dat kapitálového trhu. varianty metody tržního porovnání. typy násobitelů dle metod, metody odvětvových násobitelů.
  18. Oceňování synergií. zdroje synergií.