Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Kapitoly z obecných dějin

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
6963
Poslední úprava
16.11.2015
Zobrazeno
510 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

- 14.3.1939- pozván Emil Hácha do Berlína
- musí podepsat dokument o vzniku Protektorátu Čechy a Morava
- Češi žádají Německo o ochranu (neměl ústavní pravomoci = neplatné)
- vláda- stát se nebude bránit
- 14.3.1939- pronikali německá vojska- střety (Frýdek-Místek- boj o kasárna)
= konec 2. Česko-Slovenské republiky
- vznik PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
- součást Velkoněmecké říše
- 15. března 1939- po konec 2. světové války (1945)
- 3 fáze-1) 15.3.-1.9. 1939- když není válka
2) od 1.9.1939- do roku 1944- krize pro Němce
3) od roku 1945- do konce
- 16.3. přijel do Prahy Hitler- slavnostně vyhlásil Protektorát Čechy a Morava (vojenská přehlídka)
- Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu (vzor = smlouva z roku 1881 mezi Francií a Tuniskem)
- zavedena 2 občanství- 1) říšské občanství- privilegovaní
2) občané protektorátu
- 16.3. gestapem zatčeno 4376 osob- seznamy osobností (E.Beneš, V a W, Ježek…)
- 1. říšský protektor- Karl von Neugrath- jeho zástupce- Karel Herman Frank
- protektorátní správa- Emil Hácha- prezident
- Rudolf Beran- premiér (jen do dubna)
- kolaborantské organizace- Národní souručenství (Emil Hácha)
- Národní odborová ústředna zaměstnanecká
- Kuratorium pro výchovu mládeže
- Národní obec fašistická
- Vlajka
- Týdeník árijská fronta

Klíčová slova:

obecné dějiny

pravěk

evropa

civilizace

reformace

absolutizmus

stalinismus

kolonieObsah:
 • 1) Přehled evropského pravěku
  2) Kulturní odkaz nejstarších východních států
  3) Řecká civilizace
  4) Sláva a pád Říma
  5) Obraz raně středověké Evropy
  6) Vrcholný středověk
  7) Arabové a jejich význam pro středověkou Evropu
  8) Hlavní vývojové linie střed. Evropy 11. - 15. st.
  9) Obraz středověké kultury
  10) Období krize střed. společnosti , počátky humanismu a renesance
  11) Zámořské výpravy a vznik koloniálních říší
  12) Změny v kultuře - humanismus, renesance
  13) Reformace a její osobnosti
  14) Povstání v Nizozemí, náboženské války ve Francii
  15) Třicetiletá válka a její důsledky
  16) Protireformace, barokní kultura
  17) Panovnický absolutismus 17. stol. - charakteristické rysy , projevy v jednotlivých zemích
  18) Osvícenský absolutismus 18.stol. - charakteristické rysy , projevy v jednotlivých zemích
  19) Anglická revoluce - předpoklady, fáze, obnovení monarchie, tzv. slavná revoluce
  20) Vznik USA - příčiny, průběh, charakteristika nově vytvořeného politického zřízení
  21) Revoluce ve Francii - příčiny, hybné síly, fáze, hodnocení přijatých opatření
  22) Napoleonské období- Napoleonova vnitřní politika, války a hlavní bitvy, kongres ve Vídni 1814 - 1815
  23) Národní a revoluční hnutí v první polovině 19.stol. - celkové hodnocení, červencová revoluce ve Francii 1830, rok 1848
  24) Národní hnutí a vytváření nových států v 2. pol. 19.stol. - vznik Itálie a Německa, hnutí na Balkáně
  25) Koloniální politika s důrazem na 19. stol. Kolonizace Asie a Afriky, hlavní spory kolon. velmocí
  26) Hlavní směry kultury 19. stol. - klasicismus, romantismus, realismus, impresionismus, kubismus
  27) I.světová válka - příčiny, fáze, hlavní bitvy, výsledky
  28) Mezinárodní vztahy a jednání mezi dvěma svět. válkami
  29) Stalinismus - podstata stalinismu, vývoj Ruska v meziválečném období
  30) II. světová válka - fáze, hlavní operace a bitvy
  31) Mezinárodní vztahy po II. sv. válce - studená válka, integrační procesy
  32) Rozpad koloniální soustavy - změny v Asii a Africe po II. světové válce
  33) Vývoj a rozpad sovětského mocenského bloku - projevy neostalinismu konkrétní příklady svržení totalitních režimů
  34) Kulturní vývoj ve 20. století