Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Evropské právo

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8796
Poslední úprava
03.10.2016
Zobrazeno
1 695 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1) VÝVOJOVÁ STÁDIA EVROPSKÉ INTEGRACE (prameny: Učebnice)

První pokusy o integraci (před 1952)
Jiří z Poděbrad, respektive jeho kancléř Antonio Mariniri z Grenoblu - řešen vnitroevropských sporů a zajištění společné obrany proti nepřátelům - zejména Turkům.
vize: společné orgány, rozpočet, neprošlo to - ignoroval papeže 

1929 - Artistide Briand [artistid brián] navrhl vytvořit Evropský federativní svaz - politická, hospodářská I sociální oblast- neprošlo kvůli 
sporům.
1932- plan André Tardieua [andré tardijé]: Francouzská vláda vyzvala některé státy východní Evropy, mezi nimiž bylo i ČS k prohloubení ekonomické spolupráce na preferenčních principech- zejména šlo o zmírnování překážek volného pohybu průmyslových výrobků. ČS mělo být vůdčím státem. Mělo však problem v oblasti zem. Produktů, bálo se konkurence. Navíc nesouhlas Německa a UK, protože by tímto Francie posílila svůj hospodářský vliv ve střední (rozuměj východní) Evropě.

Klíčová slova:

evropská integrace

evropské právo

lisabonská smlouva

pravomoci

členské státy

primární právo

sankce

instituce

strukturaObsah:
 • 1) Vývojová stádia evropské integrace (prameny: učebnice)
  2) Význam maastrichtské a amsterodamské smlouvy (prameny: učebnice)
  3) Význam lisabonské smlouvy (prameny: učebnice)
  4) Vznik členství v eu (prameny: učebnice, seu)
  5) Pojem a obsah členství v eu (prameny: výpisky od z. pelcové)
  6) Rozdělení pravomocí mezi eu a členské státy (prameny: učebnice kapitola 6, sfeu, judikatura, k zk stačí umět jen rozdělení pravomocí, dlouhý uvod je spíše pro pochopení)
  7) Pozastavení a zánik členství v eu (prameny: parafrázovaná ustanovení seu, učebnice, soubor z. pelcové)
  8) Princip posílené spolupráce (prameny: výpisky z. pelcové, seu, sfeu, doplneno, zkontrolováno)
  9) Pojem a působnost v právu eu (prameny: učebnice)
  10) Princip loajality (prameny: výpisky z. pelcové)
  11) Princip subsidiarity (prameny: výpisky z. pelcové, opraveno dle učebnice prof. tomáška)
  12) Princip proporcionality (prameny: výpisky z. pelcové-neopravováno, judikáty zuzana)
  13) Systematika pramenů práva a jejich vzájemné vazby (prameny: učebnice prof. tomáška, kapitola 4)
  14) Primární právo eu a jeho vnitrostátní účinky
  15) Nařízení eu-vnitrostátní učinky, odlišení od směrnic. (prameny: výpisky z.pelcové, judikáty zuzana, curia.europa.eu, učebnice prof. tomáška)
  16) Směrnice eu a jejich vnitrostátní účinky, odlišení od nařízení eu (prameny: výpisky, zatím nezkontrolováno, ale vypadá to dobře, curia.europa.eu)
  17) Následky nenáležité transpozice směrnic eu (zatím jsem opravila jen to, co vím z hlavy, zbytek zítra. čemu nerozumím, je červeně)
  18) Rozhodnutí (druhy, povaha a odlišnosti) prameny: učebnice, výpisky
  19) Judikatura soudního dvora eu jako pramen práva eu
  20) Obecné právní zásady jako pramen práva eu
  21) Hlavní metody výkladu práva eu a jejich specifika
  22) Postupy při přijímání změn primárního práva eu
  23) Legislativní proces v eu (prameny- učebnice prof. tomáška)
  24) Metody a nástroje harmonizace právních předpisů členských států eu (prameny: jen výpisky z. pelcové, neopraveno!!!)
  25) Právní základ a autonomie práva eu (prameny: učebnice prof. tomáška)
  26) Specifika práva eu vůči mezinárodnímu právu (prameny: učebnice prof. tomáška)
  27) Princip přímého účinku (použitelnosti) práva eu (prameny: učebnice prof. tomáška)
  28) Princip nepřímého učinku práva eu(prameny: učebnice prof. tomáška)
  29) Princip přednosti práva eu - jeho zakotvení a projevy
  30) Výhrady ústavních soudů členských států proti absolutní přednosti práva eu (prameny: ustavko me upřímně nezajímá, takže převzato z výpisků z. pelcové, neupraveno. v učebnici je to na str. 85-94)
  31) Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva eu
  32) Sankce v právu eu
  33) Odpovědnost eu za škodu (prameny: výpisky z. pelcové- osekáno, zkontrolováno s učebnicí)
  34) Pojetí základních práv v právu eu (prameny: učebnice)
  35) Systém ochrany základních práv eu (včetně uvedení 2 klíčových rozsudků sdeu) (prameny: učebnice, výpisky)
  36) Geneze a obsah listiny základních práv eu (prameny: ke genezi nic není, listina zkontrolována dle učebnice)
  37) Vztah soudního dvora eu a evropského soudu pro lp (prameny: učebnice, výpisky)
  38) Institucionální struktura unie
  39) Evropská rada
  40) Rada
  41)Evropská komise (prameny: učebnice)
  42)Evropský parlament (prameny: učebnice- ve výpiskách z. pelcové je ot. upravena mnohem podrobněji.)
  43) Evropská centrální banka (prameny: učebnice)
  44) Zdroje, výdaje a schvalování rozpočtu eu (prameny: výpisky z. pelcové, učebnice)
  44)Soudní dvůr
  44) Tribunál
  47) Přehled druhů řízení před sdeu
  48)Řízení o předběžné otázce (prameny: výpisky p. makulové)
  49)Řízení o žalobě na neplatnost (prameny: výpisky z. pelcové, věcně je to správně, radikální změna struktury a oprava terminologie)
  50)Řízení o žalobě na porušení povinnosti (prameny: výpisky, učebnice)
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše