Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Dopravní logistika

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
4,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
7033
Poslední úprava
30.11.2015
Zobrazeno
589 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definování logistiky, klasická podniková logistika, její systémy a podsystémy, funkční členění logistiky.

Definice:
logistika uvádí do vztahů zboží, lidi, výrobní kapacity a informace, aby byly na správném místě, ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě za správnou cenu.

Nauka o integrálním řízení
• plánování,
• koordinaci,
• synchronizaci a
• optimalizaci veškerého materiálového, informačního a finančního toku s cílem uspokojit zákazníka výrobky nebo službami v požadované
• jakosti,
• množství,
• místě,
• čase a s minimálními logistickými náklady

Znaky klasické podnikové logistiky:
- zabývá se fyzickými objekty a k nim relevantními daty a informacemi
- překonává prostor, tedy vzdálenost
- přesun z místa A do místa B znamená časový rozdíl, vyžaduje energii a vytváří tak jistou setrvačnost
- logistika vždy způsobuje náklady, které je třeba pokrýt

Klíčová slova:

dopravní logistika

logistika

customizace

skladové hospodářství

skladování

distribuce

outsourcingObsah:
 • 1. Definování logistiky, klasická podniková logistika, její systémy a podsystémy, funkční členění logistiky.
  2. Specializace v logistice, LSP, Customizace, Trade-off.
  3. Nástroje managementu podnikové logistiky, organizační členění podnikové logistiky.
  4. Logistický řetězec a jeho funkce.
  5. Principy push/pull.
  6. Logistika opatřování, taktické úkoly, úrovně rozhodování, kritéria volby dodavatele.
  7. Optimální velikost objednávky, metody zjišťování.
  8. Plánování zásob v čase, 4 základní objednací systémy, výpočet okamžiku objednávky.
  9. Skladové hospodářství a jeho význam pro opatřování.
  10. Plánování průmyslové výroby, architektura, systém JIT - 3 základní principy, cíle JIT.
  11. JIT - vlivy na různé oblasti podniku, kritéria pro uplatnění JIT ve výrobě + specifika.
  12. Srovnání JIT, JIS, KANBAN, Systém směrných čísel.
  13. MRP I, MRP II, Řízení úzkých míst (OPT).
  14. Distribuční logistika, sklady - struktura vertikální a horizontální, závislost mezi počtem distribučních skladů a distribučními náklady.
  15. Skladování , funkce, skladovací a komisionářské činnosti, hmotné a informační toky.
  16. Vztahy mezi marketingem prodeje a logistikou, CRM.
  17. Doprava, volba dle vhodnosti, typy distribučních řetězců, distribuční kanály.
  18. Distribuční logistika u výroby na zakázku a pro anonymní trh.
  19. Zpětná logistika, vztahy mezi marketingem prodeje a logistikou.
  20. SCM - definice, ECR, DCM, vývoj SCM - faktory, trendy.
  21. Value Net, charakteristické znaky SCM, cíle SCM.
  22. Bullwhip effect, nástroje SCM, měření spokojenosti zákazníků.
  23. KPIs
  24. Outsorcing, výhody a nevýhody, klíčové procesy SCM, všeobecné principy SCM.
  25. SCM sítě orientované na opatřování, výrobu a distribuci, 4 základní kontrukční typy SCM.
  26. Činnosti spojené se zajišťováním dopravy, faktory ovlivňující kapacitu přepravy, charakteristické znaky afinity přepravovaného zboží.
  27. Služby vázané na dopravu, hlavní poskytovatelé přepravních služeb, KEB.
  28. Charakteristika letecké expresní přepravy, organizace IATA, Mezinárodní organizace pro civilní letectví.
  29. Evropská konference pro bezpečnost letového provozu EUROCONTROL, přeprava nebezpečného zboží dle IATA DGR, NOTOC, Cargo Manifest.
  30. Přepravní dokumenty v letecké přepravě, pravidla INCOTERMS, tarifní klasifikace zboží, základní dokumenty požadované v zemi dovozu, ATA Karnet.
  31. 3 způsoby letecké obsluhy území, Gateways, Cargo terminály, ULD, volumetrická hmotnost.