Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Dějiny pedagogiky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
10018
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
534 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Dějiny pedagogiky jako vědní disciplína (předmět, prameny, literatura, funkce). Dějiny pedagogiky, školství a výchovy v současnosti (aktuality-expozice, výročí apod.)

Dějiny pedagogiky - tvoří s obecnou pedagogikou výchozí disciplíny věd o výchově, poskytují komplexní obraz o vývoji výchovy jako sociálního jevu, o vývoji výchovných zařízení i o vývoji pedagogické teorie jako zobecnění a reflexe výchovně vzdělávací praxe.
- patří mezi základní pedagogické disciplíny
- má vlastní specifický předmět zkoumání z historického hlediska (výchova)
- dějiny pedagogiky pojednávají o praxi a teorii výchovy, vzdělání a vyučování dětí a mládeže od vzniku lidské společnosti až po dobu současnou v souvislosti jak s hospodářskými a politickými vztahy, tak i s vývojem lidského poznání vyjádřeného ve větách

Klíčová slova:

dějiny pedagogiky

výchovný systém

renesance

Sparta

reformace

vzdělávání

behaviorismusObsah:
 • 1. Dějiny pedagogiky jako vědní disciplína (předmět, prameny, literatura, funkce). Dějiny pedagogiky, školství a výchovy v současnosti (aktuality-expozice, výročí apod.)
  2. Výchovný systém ve Spartě a Athénách. Názory na výchovu v dílech Aristotela, Sókrata, Platóna, sofistů
  3. Základní pojmy výchovných koncepcí Římanů. Názory na výchovu v dílech Cicera, Quintiliana, Augustina
  4. Výchova ve středověku. Církevní školy, rytířská výchova, výchova poddaných. Význam Benedikta z Nursie
  5. Pedagogika v době renesance. E. Rotterdamský, F.Rabelais, M.de Montaigne, T. More, T. Campanella
  6. Pedagogika reformační a protireformační. M.Luther, F.Melanchton, J.Sturm. Pedagogický systém jezuitského řádu. Význam Ignáce z Loyoly a Claudia de Aquavivy.
  7. Pedagogický systém J.A. Komenského (28.3.1952 - 15.11. 1670)
  8. Pedagogické myšlení 17. a 18. století. J. Locke, R. Descartes, J.J. Rousseau
  9. Pedagogické myšlení v německy mluvících zemích 18. - 19. století. A. Diensterweg, F. Fröbl, J.F. Herbart, J.H. Pestalozzi
  10. Ruská a marxistická pedagogika. N.K. Krupská, A.S. Makarenko, L.N. Tolstoj, K.D. Ušinskij
  11. Vzdělávání, výchova a školská soustava v českých zemích 1774 - 1980
  12) Vzdělávání, výchova a školská soustava na území dnešní České republiky v období od 1980 do současnosti. (transformace českého školství, kurikulární reforma, tzv. Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program).
  13.) Pedagogické směry 20. století. Reformismus a pragmatická pedagogika, experimentální pedagogika, behaviorismus, programované učení. Duchovědná pedagogika, antiautoritativní pedagogika, antipedagogika, konstruktivismus, humanistická pedagogika.