Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 636   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky - předmět Kovové a dřevěné konstrukce

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
7 x
Velikost
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
6410
Poslední úprava
10.08.2015
Zobrazeno
844 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Jaké znáte materiálové zkoušky prováděné u ocelových konstrukcí.
1. TAHOVA ZKOUŠKA: mez kluzu, mez pevnosti, tažnost..
2. ZKOUŠKA RAZEM V OHYBU: Přeraženi narazem Charpyho kladiva.
3. ZKOUŠKA SVAŘITELNOSTI: zkouškou razem v ohybu, navarovou zkouškou ohybem, uhlikovy ekvivalent.
4. ZKOUŠKA NA UNAVU: Odolnost oceli vůči opakovanemu namahani: Wohlerova křivka.
5. ZKOUŠKA TVRDOSTI: (vtlači se norm. zkuš. tělisko- Měři se otisk/hloubka).

3. Jaké znáte výrobní skupiny ocelových konstrukcí a které konstrukce patří do které skupiny.
SKUPINA A ( Dynam. namahane a kce zvl char., Mostni kce, Dilensky se sestavuji).
SKUPINA B ( Neuvedene ve skupině A., Dilenske sestaveni se nevyžaduje).
SKUPINA C( Podružne a doplňkove kce, Schody), ČSN EN 1090 Evr. norma - od r. 2010.


Klíčová slova:

ocelové konstrukce

diagram

šroubované spoje

vzpěrnost

únosnost

dřevěná konstrukceObsah:
 • 1. Jaké znáte materiálové zkoušky prováděné u ocelových konstrukcí.
  2. Nakreslete pracovní diagram oceli.
  3. Jaké znáte výrobní skupiny ocelových konstrukcí a které konstrukce patří do které skupiny.
  4. Vyjmenujte druhy spojů, jak dělíme svařované spoje podle způsobu provádění. svařovani
  5. Jak se dělí druhy šroubovaných spojů.
  6. Popište způsob stanovení únosnosti taženého prutu.
  7. Vysvětlete pojem vzpěrná délky prutu u ocelových konstrukcí.
  8. Popište postup návrhu tlačeného prutu včetně vlivu vzpěrnosti prutu.
  9. Popište rozdíly ve výpočtu ohýbaného průřezu v závislosti na zatřídění průřezu prutu.
  10. Popište postup návrhu únosnosti prutu na smyk.
  11. Jak postupujeme při výpočtu deformace u ocelových ohýbaných konstrukcí.
  12. Jaké znáte druhy spřahovacích prostředků používaných u ocelobetonových konstrukcí.
  13. Na jaké vlivy navrhujeme ocelobetonovou zpraženou konstrukci.
  14. Na čem závisí únosnost ocelobetonového sloupu v prostém tlaku.
  15. Jak postupujeme při výpočtu interakčního diagramu u ocelobetonového sloupu.
  16. Na čem závisí únosnost koutového svaru.
  17. Jak stanovíme únosnost šroubu ve střihu.
  18. Jak stanovíme únosnost šroubu v otlačení.
  19. Jak stanovíme únosnost šroubu v tahu
  20. Jak vypadá postup výroby profilované stropnice.
  21. Jaké znáte druhy přípojů sloupu a stropnice či průvlaku, nakreslete případy,které znáte.
  22. Nakreslete případy možného tvaru ztužidla používaného u výškových ocelových budov.
  23. Nakreslete dispoziční řešení používané u ocelové haly, se kterými konstrukčními prvky se u halového objektu setkáte.
  24. Popište postup výpočtu požární odolnosti u ocelové konstrukce a případné protipožární ochrany.
  25. Nakreslete příklady rozdělení dřevěných prvků podle jejich tvaru průřezu.
  26. Jaké znáte vady u dřeva - popište je.
  27. Jaké znáte škůdce dřeva.
  28. Jaké znáte pevnosti zjišťované u dřeva.
  29. Nakreslete základní případy namáhání dřevěných konstrukcí, jak se v těchto případech dřevěný prvek následně posuzuje.
  30. Jak posoudíte prut namáhaný tahem.
  31. Jak posoudíte nosník namáhaný prostým ohybem.
  32. Jak posoudíte prut při namáhání smykem od ohybu.
  33. Jak posoudíte prut při namáhání prostým kroucením.
  34. Popište postu výpočtu únosnosti tlačeného prutu včetně vlivu vzpěru.
  35. Napište vztah pro posouzení prutu při kombinaci tlaku se vzpěrem ohybem.
  36. Jak stanovíme průhyb u dřevěné ohýbané konstrukce.
  37. Nakreslete průběh napětí v lepeném sedlovém a pultovém či zakřiveném nosníku uprostřed rozpětí.
  38. Nakreslete průběhy napětí u lepeného nosníku v místě podpory při uložení na oslabený průřez.
  39. Nakreslete všechny možné detaily přípoje sloupu a vazníku, které znáte.
  40. Nakreslete příklad prosté hambálkové soustavy a popište jednotlivé prvky.
  41. Nakreslete příklad vaznicové soustavy a popište jednotlivé prvky.
  42. Nakreslete příklady spojů dřevěných prvků které znáte.
  43. Popište postup výpočtu dřevobetonové konstrukce.
  44. Popište postup výpočtu požární odolnosti u dřevěné konstrukce.