Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové okruhy z Teorie práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
8602
Poslední úprava
30.08.2016
Zobrazeno
382 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. POJEM PRÁVA, SPOLEČENSKÁ FUNKCE PRÁVA, PRÁVO A STÁT

Právo
- patří mezi hodnotový systém, je tedy založen na systému hodnot (avšak předměty hodnocení mohou být hodnoceny zároveň ve více hodnotových systémech - př. totéž lidské chování může být hodnoceno podle práva a zároveň může být hodnoceno jako spravedlivé či nespravedlivé, jako morální či nemorální, slušné či neslušné atd.)
- právo je systémem hodnot, právní norma lidem nejen určité chování přikazuje, zakazuje či dovoluje, ale to chování i hodnotí (ne vždy); právo je systém dvouhodnotový - dovoleno x nedovoleno (zakázáno), jiné možnosti není; chování dle zákona (secundum legem), vedle zákona (praeter legem), proti zákonu (contra legem)
- právo je soubor pravidel, podle kterých se odedávna organizuje a řídí lidské spolužití; historický vývoj práva dospěl od nepsaných právních obyčejů k soudobé písemné formě právních předpisů až v souvislosti se vznikem států
- právo může být zkoumáno zejména:
• v rovině normativní, jako systém pravidel regulujících chování lidí
• v rovině sociální, jako systém společenských vztahů determinujících obsah těchto pravidel a zároveň jako výsledek normativní regulace
• v rovině axiologické, z hlediska hodnot, které jsou v normativní regulaci zprostředkovány
• v rovině mocenské, jako prostředek realizace státní politiky
• v rovině informační, jako nositel informací pro adresáty norem

Klíčová slova:

pojem práva

normativní systémy

oprávnění

sankce

trest

právní realismusObsah:
 • 1. Pojem práva, společenská funkce práva, právo a stát
  2. Právo a neprávní normativní systémy; právo a spravedlnost
  3. Právní normy a právní principy
  4. Časová působnos pn; problematika retroaktivity
  5. Prameny práva, právo obyčejové, smluvní „psané“, zákonné a soudcovské
  6. Právní formalismus, význam judikatury, tzv. soudokracie
  7. Struktura systému práva - právo soukromé a veřejné; právo hmotné a procesní; právo vnitrostátní a mezinárodní
  8. Interpretace právních textů - metody interpretace
  9. Platnost a závaznost práva (v objektivním smyslu), platnost a závaznost smlouvy
  10. Oprávnění, právní povinnost, nárok
  11. Aplikace práva, radbruchova formule
  12. Právní odpovědnost, zavinění
  13. Sankce, funkce trestu
  14. Problematika právního vědomí
  15. Právní kultura; hlavní rysy kontinantálního a angloamerického práva
  16. Právo pozitivní, právní pozitismus
  17. Právo přirozené, teorie přirozeného práva, společenská smlouva, lidská práva
  18. Sociologický přístup k právu (fakticita práva), ekonomický přístup k právu (efektivita práva)
  19. Právní realismus (americký, skandinávský)
  20. Právní stát, materiální ohnisko ústavy