Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 631   projektů
2 nových

Vypracované zkouškové okruhy - Občanské právo - OBP II.

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
5,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
8038
Poslední úprava
16.05.2016
Zobrazeno
540 x
Autor:
katerina.chaloupkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Myslím si, že velmi dobře mnou zpracované otázky z přednášek od doktora Bednáře, plus vsuvky (pár paragrafů z NOZ) a osobní poznámky.

...

1. Pojem, vývoj soukromého práva.
Soukromé právo je založeno na rovnosti účastníků -> nelze jednostranně jinému účastníku ukládat povinnosti, nebo zřizovat práva. Konflikty nelze rozhodovat bez dohody s druhým, spory řeší soud. Je ze autonomie vůle - sám si rozhoduji, zda se zavážu, nebo na sebe vezmu nějaké oprávnění.

Při rozlišování práva veřejného a soukromého se uplatňuje několik teorií, příklad:
zájmové hledisko - právo soukromé respektuje míru svobody jednotlivce, právo veřejné je zaměřeno na ochranu věcí veřejných
mocenské hledisko - buď jde o vztahy rovnosti, nebo nadřízenosti a podřízenosti

Do soukromého práva patří - právo občanské, obchodní, pracovní, rodinné a mezinárodní právo soukromé.

Klíčová slova:

občanské právo

soukromé právo

zásady

zastoupení

mateřství

otcovství

dědické právo

závěťObsah:
 • 1. Pojem, vývoj soukromého práva.
  2. Zásady soukromého práva.
  3. Svéprávnost
  4. Ochrana osobnosti.
  5. Právnické osoby
  6. Zastoupení
  7. Právní skutečnosti - obecné vymezení, členění
  8. Právní jednání - pojem, členění, náležitosti, výklad
  10. Právní následky vad právních jednání
  11. Věc
  12. Promlčení a prekluze.
  13. Rodina, příbuzenství, domácnost, osoby blízké
  14. Vznik manželství
  15. Zánik manželství
  16. Práva a povinnosti manželů
  17. Společné jmění manželů - pojem, vznik
  18. Zákonný režim SJM
  Smluvený režim SJM a režim založený rozhodnutím soudu
  19. Zánik a vypořádání SJM
  20. Určování mateřství
  21. Určování otcovství
  22. Popírání otcovství
  23. Vztahy mezi rodiči a dětmi
  24. Osvojení
  25. Vyživovací povinnost-
  26. Dědické právo základní principy
  27. Předpoklady dědění
  28. Přechod pozůstalosti na dědice.
  29. Závěť
  30. Dědická smlouva a odkaz
  31. Dědění ze zákona
  32. Nepominutelný dědic a jeho ochrana, vydědění.

Zdroje:
 • Přenášky Bednář, Psutka, NOZ