Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované otázky - Základy účetnictví

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10276
Poslední úprava
15.05.2017
Zobrazeno
555 x
Autor:
quadra
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Význam, funkce a úkoly účetnictví a požadavky na něj kladené

1.1. Vznik a vývoj účetnictví

Určitý stupeň ekonomického vývoje společnosti
• První systematické vedení účetních knih - Luca Pacioli r. 1494, Severní Itálie
• první počátky účetnictví na našem území - 2. polovina 18. století
• rozvoj závislý na měnících se ekonomických podmínkách (industrializace)
• pomoc rozvoje hospodářského života (zjišťování míry zhodnocení vloženého kapitálu a finanční situace, ochrana majetku, možnost rozhodování)
• vývoj představuje rozšiřování jeho funkcí při zachování základních principů a poslání
1.2. Význam funkce účetnictví

Význam účetnictví vyplývá z užitečností jím poskytovaných informací pro jednotlivé uživatele

Základní funkce je poskytování spolehlivých informací o ekonomické zdatnosti (finanční situace, hospodářský výsledek, stabilita, výnosnost vložených prostředků, solventnost, očekávaný vývoj) všem uživatelům.

Nezastupitelná úloha účetnictví je dána tím, že zaznamenává hospodářské operace, které mají ekonomické důsledky.

Klíčová slova:

účetnictví

konvence

rozvaha

bilance

metodické prvky

účetní technikaObsah:
 • 1. Význam, funkce a úkoly účetnictví a požadavky na něj kladené
  (vznik a rozvoj účetnictví, význam a funkce, úkoly a požadavky, základ účetnictví jako systému, hlavní prvky účetního systému, uživatelé informací a jejich požadavky, účetnictví finanční
  a manažerské, účetní soustavy, účetní profese)

  2. Účetní konvence a všeobecné účetní zásady
  (IAS/IFRS, DEU, všeobecné účetní zásady)

  3. Rozvaha (Bilance)
  (Majetek podniku, rozvaha - její funkce, obsah a členění, Bilanční rovnice, oceňování majetku, koloběh majetku, Náklady - výnosy - zisk - ztráta, Osamostatnění nákladů a výnosů, rozvaha
  a výkaz zisků a ztát)

  4. Metodické prvky účetnictví
  (účet - jeho podstata, funkce a forma, vznik nákladů a výnosů z pohledu účtů rozvahových
  a výsledkových, schéma základního třídění účtů, účetní záznamy, účetní knihy)

  5. Nástroje průkaznosti účetnictví
  (účetní doklady, náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů, inventarizace majetku
  a závazků)

  6. Účetní technika
  (Účetní formy)

  7. Přezkušování formální a věcné správnosti účetních zápisů
  (Cíle, nástroje)

  8. Zákon o účetnictví (č. 563/1991 ve znění zákona 353/2001 Sb.)
  (úkol zákona o účetnictví, věcné účetní zásady a základní předpoklady pojetí zákona,
  účetní jednotky, předmět účetnictví, účetní období, povinnost vést účetnictví, požadavky zákona na účetní závěrku, účetní soustavy, účetní doklad, účetní knihy, účetní závěrka, ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejňování, konsolidovaná účetní závěrka, oceňování a úroveň oceňování, úschova účetních záznamů, účetní záznamy, průkaznost účetních záznamů, přenos účetního záznamu, okamžik v účetním záznamu, opravy účetních záznamů, pokuty)