Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované otázky z předmétu Nauka o materiálu

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
7 x
Velikost
2,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7866
Poslední úprava
18.04.2016
Zobrazeno
842 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Atomy a molekuly v tuhých látkách a druhy vazeb mezi nimi

» Iontová - nejjednodušší vazba, která spočívá v elektrické přitažlivosti mezi elektropozitivními a elektronegativními ionty (u prvků ležících blízko v periodické tabulce vzácným plynům)
» Kovalentní - název je odvozen od názvu „kolektivní valence“, je na rozdíl od iontové vazby charakterizována společnými dvojicemi valenčních elektronů elektricky neutrálních atomů. Tyto elektrony jsou potom polovinu doby v oblasti vlivu jednoho atomového jádra a polovinu doby v oblasti vlivu druhého atomového jádra. Tato vazba je velmi silná, takže ani táním nebo rozpouštěním se molekuly nemění. Příkladem této párové vazby elektronů je např. H2O, CO2, Cl2.
» Kovová - podobá se vazbě kovalentní. Jakmile se atomy kovů k sobě přiblíží a vytvoří krystalickou strukturu, valenční elektrony se jako plyn volně pohybují mezi ionty, kterými jsou kationty, čímž vyvolají vazebné síly. Projevuje se především u prvků, které mají nízký počet elektronů ve vnější sféře, což jsou právě především kovy.
» Van der Waalsova - běžná u prvků nebo chemických sloučenin s velmi stabilní valenční skupinou, což jsou např. inertní plyny

Klíčová slova:

molekuly

vazby

krystalové mřížky

dislokace

výroba oceli

neželezné kovy

kompozityObsah:
 • 1) Atomy a molekuly v tuhých látkách a druhy vazeb mezi nimi
  2) Krystalové mřížky
  3) Mřížkové vady
  4) Čárové poruchy - dislokace
  5) Plošné vady mřížky
  6) Difúze - kovy a slitiny
  7) Difúze - mechanismy
  8) Napětí a deformace (složky napětí, elastická a plastická deformace, závislost mezi napětím a deformací)
  9) Plastická deformace - mechanismy, kritické skluzové napětí (bez odvození)
  10) Plastická deformace monokrystalů
  11) Zpevňování materiálu
  12) Odpevňování materiálu
  13) Odpevňovací pochody - faktory ovlivňující únavu materiálu
  14) Lom - druhy, rozvoj
  15) Tečení creep
  16) Relaxace (mechanismus, křivky)
  17) Únava dle Wöhlerovy křivky
  18) Lom při únavě, činitelé ovlivňující únavu materiálu
  19) Rozdělení mechanických zkoušek:
  20) Zkouška tahem - ČSN 42 0310 - 78
  ...
  ...
  ...
  71) Oceli rychlořezné
  72) Litiny
  73) Grafitické litiny
  74) Temperované litiny
  75) Litina karbidická - bílá litina
  76) Tepelné zpracování litin
  77) Neželezné kovy
  78) Slitiny neželezných kovů
  79) Slitiny hliníku
  80) Slitiny titanu - běžné
  81) Nikl a jeho slitiny
  82) Prášková metalurgie - princip výroby a zpracování, příklady použití
  83) Polymery - charakteristické vlastnosti základních skupin
  84) Polymery - teplotní závislost modulu pružnosti
  85) Polymery - deformační chování, pevnost a lom
  86) Kompozity - členění
  87) Kompozity s vyztužujícími vlákny - Vláknové kompozity
  88) Kompozity anizotropie - směšovací pravidlo
  89) Keramika kční - hlavní typy a jejich mech. vlastnosti
  90) Dřevo, sendvičové materiály