Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Vypracované otázky z předmětu Náuka o materiálech

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
16 x
Velikost
1,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
4251
Poslední úprava
07.10.2014
Zobrazeno
1 294 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Co je to difúze a na čem závisí její rychlost
Difuze je jediným způsobem přenosu hmoty, při kterém se její částice (atomy, molekuly, ionty) i vakance pohybují vzhledem k sousedícím částicím. Dochází k ní ve všech skupenstvích (včetně tuhé). Difuzí se zpravidla zmenšují koncentrační rozdíly, v opačném případě se jedná o obrácenou difuzi.
Rychlost je závislá na teplotě.
Zpravidla probíhá ve směru koncentračního spádu - vyrovnávají se rozdíly koncentrace. Důsledky difuze - prospěšné nebo škodlivé změny strukturní nebo v koncentraci při povrchu nebo v celém objemu materiálu.
2 Alotropie a polymorfie
Alotropie - schopnost prvku krystalizovat v různých krystalografických soustavách a jejich různých modifikacích. Alotropní změny jsou vratné.
Polymorfie - alotropie u slitin. Mění se typ krystalové mřížky.

3 co je to rekrystalizace
Tepelně aktivovaný děj, při němž vznikají z deformovaných zrn nová zrna stejné fáze jako fáze výchozí
Obnova deformovaných zrn pomocí nově vzniklých zrn.
Vznik nových zrn v původní matrici deformovaného materiálu spojený s podstatným snížením hustoty dislokací během zvýšených teplot za studena tvářených materiálů (podobný děj je zotavení)

4 Co to je překrystalizace
Přechodové kovy mění v závislosti na teplotě svoji krystalickou mřížku.
5 Co to je krystalizace
neprobíhá v celém objemu najednou, ale začne v řadě mikroskopických objemů vznikem
krystalizačních zárodků. Tyto pak rostou přísunem atomů z taveniny tak dlouho, až krystaly
vyplní celý objem a tavenina vymizí.
6 Perlitická přeměna
eutektoidní rozpad austenitu na perlit, austenitické zrno se rozpadá na více zrn perlitu. Je nukleována na hranicích zrn, kde nejprve vznikne zárodek feritu (podeutektoidní oceli) nebo zárodek cementitu (nadeutektoidní oceli). Tím se austenit buď obohatí nebo ochudí uhlíkem, který začne růst směrem do středu zrna austenitu. Dochází k tzv. čelnímu růstu.
7 Co je austenitizace
Austenitizace = ohřev oceli nadkritické teploty a přeměna feritické nebo ferito-cementitické struktury na strukturu austenitickou. Austenitizace má dva pochody: homogenizace austenitu a růst austenitického zrna. Čím déle drží na austenitizační teplotě, tak dochází k rostu austenitické zrno a mění se jeho vlastnosti.
8 Vady podle geometrického hlediska
bodové- 0D
čárové -1D
plošné -2D
prostorové - 3D

Klíčová slova:

alotropie

krystalizace

perlitika

vady

austenitizace

karbidy

oxidaceObsah:
 • 1 Co je to difúze a na čem závisí její rychlost
  2 Alotropie a polymorfie
  3 co je to rekrystalizace
  4 Co to je překrystalizace
  5 Co to je krystalizace
  6 Perlitická přeměna
  7 Co je austenitizace
  8 Vady podle geometrického hlediska
  9 Typy neoxidačních keramik
  10 BRD metastabilní soustavy FeC-Fe3C
  11 Typy oxidačních keramik
  12 Polymery - z čeho a jak vznikají
  13 Feritotvorné a austenitotvorné prvky, co způsobuji?
  14 Zkouška prokalitelnosti
  15 Fáze v tuhých kovech a slitinách
  16 BRD s omezenou rozpustností, Nakreslete a popište binární diagram s omezenou rozpustností v tuhé fázi, definujte fáze a pro eutektickou přeměnu sestrojte Sauverův diagram
  17 ARA (anizotermincký rozpad austenitu) diagram podeutektoidni oceli
  18 Přerušované (lomené) kalení
  19 Vytvrzování hliníku + sloučeniny
  20 Binární slitiny AI
  21 Zkoušky tvrdosti
  12 Zkouška podle Brinella
  23 Korozivzdornost dle struktury
  24 Co je zušlechťování
  25 Zkouška podle Brinella
  26 Zkouška podle Vickerse
  27 Zkouška Rockwell A
  28 Co je to výztuž, matrice, kompozit
  29 Křivka tečení (Creepování, Creepová křivka)
  30 Diagram s úplnou rozpustnosti v tuhém a kapalném stavu
  31 Hookův zákon, Nakreslete a popište deformační diagram s výraznou mezí kluzu, uveďte jednotky
  32 Wohlerova křivka
  33 Postup výroby keramiky
  33 Postup výroby keramiky
  34 Druhy litin
  35 Karbidické litiny- druhy a použití
  36 ČSN zkrácené značení ocelí dle ČSN EN 10 020
  37 Druhy ocelí, rozdělení ocelí podle ČSN
  38 Popište zkoušku rázem v ohybu
  39 Vyjmenujte žíhání bez překrystalizace
  40 Vyjmenujte žíhání s překrystalizací
  41 Povrchové kalení
  42 Vyjmenujte kalící prostředí
  43 Uveďte možnosti tepelného zpracování litin
  44 Tepelné zpracování temperovaných litin
  45 Charakterizujte teploty skelného přechodu polymerů
  46 Tranzitní teploty
  47 Přísady do polymerních směsí
  48 Diagram s mezi skluzu
  49 Vazby mezi atomy
  50 Co jsou mosazi
  51 Bronzy
  52 Co je cementit
  53 Co je austenit
  54 Co to je ledeburit
  55 Co je ferit
  56 Co je perlit
  57 Co je to bainit
  58 Seřaďte formy železa od nejtvrdší
  59 Kalící teploty znázornit do grafu
  60 Prášková metalurgie
  61 ARA eutektoidní oceli
  62 IRA nadeutektoidní