Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Vypracované otázky z Evropské práva 2.ročník

«»
Přípona
.odt
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
1,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
13229
Poslední úprava
23.11.2020
Zobrazeno
409 x
Autor:
anlu.semenova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Proces vzniku Evropských společenství („otcové“ integrace), ESUO, EHS, EURATOM. Politické integrační aktivity (EOS, ZEU, Rada Evropy). Vztah ekonomického a politického vývoje integrace

1) vytvoření bipolárního světa mocností, změny v Evropě
2) touha po demokracii, svobodě a míru
3) zájmy malých evropských států - podíl na moci v Evropě
Francie - uvědomění si nedostatků Versailleského systému - 9. 5. 1950 - tzv. Schumanův plán - plán napsal Jean Monnet (konec nepřátelství FR-SRN) otcové integrace=Robert Schuman a Jean Monnet

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) → v platnost 23. 7. 1952 „Pařížská smlouva“ na 50 let, skončila v roce 2002 k Francii a SRN se přidávají země Beneluxu a Itálie → tzv. „první šestka“ hlavní orgán ESUO = Vysoký úřad - první Vysoký komisař - Jean Monnet R. Schuman upřednostňoval postupnou integraci namísto integrace globální
1955 - schůzka v Messině - zkoumání vytvoření celní unie a postupně společného trhu

Evropské hospodářské společenství (EHS)
1.1.1958 - „Římské smlouvy (Smlouva o Evropském hospodářském společenství a Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii)“ vstupují v platnost
smluva o EHS - snaha o zřízení společného trhu, odstranění celních poplatků, odstranění kvantitativních omezení dovozu a vývozu, zavedení společné politiky v oblasti zemědělství, dopravy, zřízení Evropské investiční banky EURATOM - kontrola a mírové využití jaderné energie
sloučení orgánů - tzv. Bruselská slučovací smlouva z roku 1965 v platnosti 1967
...

Klíčová slova:

právo

Evropa

Evropské právo

ESUO

EHS

EUROATOM

EOS

ZEU

evropské společenství

Evropská unie

EU

subsidiarita

proporcionalita

mír

Rada Evropy

terorismusObsah:
 • 1. Proces vzniku Evropských společenství („otcové“ integrace), ESUO, EHS, EUROATOM. Politické integrační aktivity (EOS, ZEU, Rada Evropy). Vztah ekonomického a politického vývoje integrace.
  2. Čtyři integrační stupně a jejich charakteristika.
  3. Původní orgány ES a jejich vývoj.
  4. Základní orgány Unie, jejich vznik, vývoj, pravomoci, složení a fungování.
  5. Tzv. kvalifikovaná většina v Radě; funkce COREPERU.
  6. Vymezení pojmu evropské právo (právo EU), prameny evropského práva.
  7. Dělba pravomocí, charakteristika právních aktů Unie.
  8. Acquis Unie (pojem a obsah).
  9. Zásady subsidiarity a proporcionality.
  10. Posílená spolupráce (úprava v Lisabonské smlouvě, podmínky a předpoklady).
  ...
  80. Podmínky a předpoklady nasazení misí Unie k udržení míru, atd
  81. Tzv. humanitární intervence a jejích mezinárodně právní aspekty
  82. Reakce Unie a Rady Evropy na teroristické útoky z 11. září 2001
  83. Strategie EU pro boj proti terorismu z roku 2005 (čtyři pilíře a jejich základní charakteristika)
  84. Základní typologie terorismu
  85. Typologie protiteroristických nástrojů Unie. Jejich specifikace a základních charakteristika
  86. Politické protiteroristické nástroje Unie
  87. Evropská bezpečnostní strategie (bezpečnostní hrozby, základní strategické cíle
  88. Možnosti derogace základních práv v boji s terorismem (tzv. francouzská klauzule)
  89. Základní protiteroristické koncepční přístupy USA a Unie

Zdroje:
 • přednášky
 • skripta
 • poznámky