Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 644   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Silniční doprava

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
10 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
12378
Poslední úprava
09.07.2018
Zobrazeno
566 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Kategorie pozemních komunikací (PK) a jejich charakteristika. Důvody členění do kategorií. Označování PK.

Charakteristika:
• Určení vlastníka pozemní komunikace
• Stanovení správce pozemní komunikace
• Stanovení technických parametrů (návrhová rychlost, sklonové poměry)
• Zpoplatnění
• Definování podmínek pro obecné a zvláštní užívání pozemní komunikaci
• Další (povolování uzavírek a objížděk, zahrádky a restaurace)

V ČR existují 4. kategorie pozemní komunikace:
DÁLNICE
SILNICE
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ÚČELOVÁ KOMUNIKACE

O zařazení rozhoduje silniční správní úřad podle určení, dopravního významu a technického vybavení

DÁLNICE:
Pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silniční motorových vozidel
Vybudována bez úrovňového křížení s místy napojení pro vjezd a výjezd, a která má směrově oddělené jízdní pásy
Konstrukční rychlost vyšší než 80 km/h
Další informace na stránkách ŘSD
Dálnice se dělí na I. a II. třídu

Klíčová slova:

pozemní komunikace

správní úřady

členění uzavírek

přestavba vozidla

technické způsobilosti

způsobilostObsah:
 • 1. Kategorie pozemních komunikací (PK) a jejich charakteristika. Důvody členění do kategorií. Označování PK.
  2. Vlastnictví PK, správa PK, silniční správní úřady. Úloha silničního správního úřadu. Důvody členění na - součást PK, není součást PK, příslušenství PK. Příklady - co je součástí, co není součástí a co je příslušenstvím PK.
  3. Druhy užívání PK s uvedením příkladů. Příklady omezení obecného užívání PK. Členění uzavírek. Technologický postup plánované uzavírky.
  4. Zpoplatnění užívání PK
  5. Styk PK s dráhou
  6. Nízkorychlostní vážení silničních vozidel
  7. Vysokorychlostní vážení silničních vozidel
  8. a 9. Technologické ukazatelé
  10. Členění manipulačních operací. Vlivy působící na výběr mechanizačního prostředku. Členění mechanizačního prostředků s uvedením příkladů
  11. Cyklicky pracující mechanizační prostředky - definice, příklady těchto prostředků. Periodicky pracující mechanizační prostředky - definice, příklady těchto prostředků. Hodinová dopravní výkonnost - pojem, výpočet pro cyklicky i pro periodicky pracující.
  12. Kontinuálně pracující mechanizační prostředky - definice, členění těchto prostředků s uvedením příkladů.
  13. Mechanizační prostředky pro manipulaci pevně spojené se silničními vozidly. Přepravní prostředky. Způsoby uchopení břemen, vázací prostředky. Označování nákladních jeřábů.
  14. Druhy zásilek v silniční nákladní dopravě a jejich charakteristika. Způsoby organizace přepravy v silniční nákladní dopravě. Technologický postup silniční přepravy věcí.
  15. Odpovědnost dopravce při přepravě věci. Dodací lhůta. Dispoziční právo. Zástavní právo. Náhrada škody dle Úmluvy CMR. Nákladní list CMR. Další doklady k zásilce při přepravě.
  16. Silniční vozidlo, zvláštní vozidlo - definice a příklady. Kategorie vozidel. Podkategorie vozidel M, N, O.
  17. Vlastník vozidla, provozovatel vozidla. Základní rozdělení vozidel do druhů. Důvody členění vozidel do kategorií a druhů.
  18. Autobusy a jejích členění
  19. Členění schvalování technické způsobilosti vozidla. Postup schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla.
  20. Změny při přestavbě vozidla. Na co se nepovolují výjimky při přestavbě. Postup schvalování technické způsobilosti přestavby vozidla
  21. Jaké vozidlo je zakázáno provozovat na PK. Kdy je vozidlo nezpůsobilé k provozu.
  22. Technická prohlídka (TP) - definice. Kdo má povinnost přistavit vozidlo na TP. Druhy TP. Stručná charakteristika vybraných technických prohlídek a k nim potřebné doklady.
  23. Technický postup pravidelné TP. Lhůty pravidelných TP.
  24. Kde se provádí TP, kdo ji provádí. Hodnocení TP, opakování TP, záznamy o TP.
  25. Registr silničních vozidel - kdo je správcem, co obsahuje, co se do něho zapisuje. Postup při zápisu silničního vozidla do registru
  26. Zápisy změn v registru silničních vozidel.
  27. Vyřazení silničního vozidla z provozu. Zánik silničního vozidla.
  28. Základní smlouvy z oblasti silniční dopravy dle ustanovení „nového“ občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) a jejích charakteristika. Zákony v silniční dopravě
  29. Členění provozování silniční dopravy i s uvedením praktických příkladů. Definice „velkého vozidla“. Co, kde a jak musí prokázat žadatel pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby „velkými vozidly“.
  30. Prokazování odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly
  31. Linková osobní doprava - problematika licencí: Co je to licence. Postupy pro udělení licence (městská autobusová doprava, doprava v rámci kraje, doprava přes hranice kraje).
  32. Obsah žádosti o licenci, kdy dopravní úřad licenci udělí a co uvede v rozhodnutí o udělení licence. Důvody pro odejmutí licence. Kdy licence pozbývá platnosti.
  33. Dopravní obslužnost - pojem, co ji ovlivňuje, problémy. Plán dopravní obslužnosti kraje.
  34. Technologický postup při organizaci dopravní obslužnosti autobusovou dopravou. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících