Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z Obecné farmakologie

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
10,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
6785
Poslední úprava
19.10.2015
Zobrazeno
1 347 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
FARMAKOLOGIE
- Vědní disciplína, která se zabývá zamýšlenými i nežádoucími účinky léčiv na živý organismus, jejich mechanismy a také osudem účinných látek v organismu.
- Úzce spolupracuje s toxikologií a veterinární farmakologií, její znalosti jsou nezbytným základem pro farmakoterapii.
- Překlenuje na pomezí oborů lékařských a oborů farmaceutických.

V RÁMCI MEDICÍNY
- Jedná se o obor předklinický spolu s patologií, patofyziologií a mikrobiologií.
- Navazuje na obory teoretické medicíny - anatomii, histologii, fyziologii a biochemii.
- Příprava na obory klinické, jejichž součástí je prevence, diagnostika a terapie nemocí.
- Terapeutické postupy jsou mimo chirurgických zákroků založeny na:
1) Fyzioterapii (fyzikální techniky) + balneoterapii (lázeňství)
2) Aktinoterapii (účinky záření)
3) Dietoterapii
4) Psychoterapii
5) Genové terapii
6) Farmakoterapii (působení léků)

Farmakum = jakákoliv substance, která svými fyzikálními nebo chemickými účinky
vyvolává příznivé změny biologických funkcí organismu.

Farmakoterapie = využití léčiva při léčbě nemocných
- Zaujímá největší podíl mezi uvedenými postupy.
- Využívá poznatky získané ve farmakologii a aplikuje je směrem k léčení konkrétního nemocného.
- Lék se do organismu přivádí za účelem léčebným, preventivním anebo diagnostickým.

Klíčová slova:

terminologie

farmakologie

farmakodynamika

farmakoterapie

farmacie

medicinaObsah:
 • 1. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A SUBDISCIPLÍNY FARMAKOLOGIE: FARMAKOKINETIKA, FARMAKODYNAMIKA, FARMAKOTERAPIE, KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
  Obecná č. 2: Aplikační cesty léčiv a jejich vliv na účinek
  Obecná č. 2 b): enterální aplikace léčiv
  Obecná č. 2 c): Parenterální podání
  Obecná č. 3: Absorbce léčiv a přechod přes biologické membrány
  Obecná č. 4. Distribuce a redistribuce
  Obecná č. 5: Fyziologické bariéry v organizmu a jejich vliv na účinek léčiv
  Obecná č. 6: Eliminace léčiv a základní biotransformační reakce
  Obecná č. 7: Vylučování léčiv z organismu
  Obecná č. 8: Farmakokinetika a farmakokinetické parametry
  Obecná č. 9: Mechanismy působení léčiv - specifický a nespecifický účinek
  Obecná č.10: RECEPTORY - jejich funkce, struktura, klasifikace
  Obecná č. 11: Úloha G-regulačních proteinů v receptorových systémech
  Obecná č. 12: Iontové kanály, struktura, funkce a možnost jejich farmakologického ovlivňování
  Obecná č. 13: Farmakonreceptorová teorie: afinita a vnitřní aktivita
  Obecná č. 14 a): Agonismus, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus, dualismus
  Obecná č. 14 b): Vztah mezi účinkem, koncentrací agonisty a mírou afinity (parametr pD2) - grafické vyjádření
  Obecná č. 15: Desenzitizace a senzitizace receptorů (rebound fenomén, návratová reakce)
  Obecná č. 16: Vztah dávky a účinku
  Obecná č. 17: Opakované podávání léčiv - kumulace, tachyfylaxe a tolerance
  Obecná č. 18: Léková tolerance, závislost a zneužívání léčiv Toxikománie a možnost její léčby
  Obecná č. 19: Vliv kombinace léčiv na jejich účinek
  Obecná č. 20: Základní parametry účinnosti a toxicity léčiv (typy dávek, terapeutická šíře, terapeutický index)
  Obecná č. 21: Variabilita vnímavosti organizmu na liečivo
  o 22. Lékové idiosynkrasie a alergie (genetické polymorfismy)
  Obecná č. 23 a). Vlivy patologických stavů na farmakokinetiku léčiv z hlediska mezipohlavních rozdílů
  o 23 b) Léky a těhotenství
  24. Ovlivnění farmakokinetiky patofyziologickými stavy
  Obecná č. 25: toxikologie léčiv - obecné principy a léčba intoxikací
  Obecná č. 26: Preklinické zkoušení nových léčiv, etické zásady
  Obecná č. 27: Klinické zkoušení léčiv, etické zásady