Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z Aplikované sociální psychologie

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11081
Poslední úprava
13.11.2017
Zobrazeno
696 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Jaké je základní dělení metod používaných v psychologii? Ke každému typu metod uveďte alespoň jeden příklad.
• Pozorování - krátkodobé x dlouhodobé, individuální x skupinové
• Rozhovor - psychologické interwiew - individuální x skupinový, volný x řízený
• Psychologický dotazník - otázky založené na principu prožívání, chování,zájmu a záliby
• Laboratorní a přirozený experiment
• Sociometrická metoda
• Rozbor výsledků lidské činnosti
• Životopis
• Psychologické testy

2. Co je psychologie, čím se zabývá?
• je věda, která studuje lidské chování a prožívání, jejich výtvory a jejich determinaci. Můžeme se setkat s různými definicemi psychologie, např. že je to věda o lidském chování a prožívání nebo nauka o duši.

3. Jmenujte dva významné světové psychology.
• Zdeněk Matějček - uznávaný dětský psycholog
• G. W. Allport - psycholog osobnosti
• W. Web
• Roy Baumeister

4. Jmenujte čtyři psychologické disciplíny.
• Základní - vývojová psychologie, psychologie osobnosti
• Speciální - Psycholingvistika, biopsychologie, zoopsychologie, farmakopsychologie
• Aplikované - psychologie soudní, pedagogická, lékařská

5. Napište tři konkrétní oblasti, kterými se zabývá psychologie trhu.
• Osobní prodej a osobnost prodejce.
• Faktory ovlivňující komunikaci se spotřebitelem.
• Percepční a kognitivní faktory inzerce.
• Motivační a emocionální faktory v kupním chování.
• Výzkumy spotřebitelů a analýza image.

Klíčová slova:

psychologie práce

sociální komunikace

emoce

stres

coping

sociální role

psychologie

inteligenceObsah:
 • 1. Jaké je základní dělení metod používaných v psychologii? Ke každému typu metod uveďte alespoň jeden příklad.
  2. Co je psychologie, čím se zabývá?
  3. Jmenujte dva významné světové psychology.
  4. Jmenujte čtyři psychologické disciplíny.
  5. Napište tři konkrétní oblasti, kterými se zabývá psychologie trhu.
  6. Vysvětlete pojem pracovní kariéra.
  7. Uveďte a stručně charakterizujte 2 typy pracovní kariéry.
  8. Vyjmenujte stádia profesního růstu.
  9. Napište tři oblasti, kterými se zabývá psychologie práce.
  10. Napište čtyři konkrétní body, jak mohou masová média negativně ovlivňovat psychiku jedince.
  11. Co je předmětem zájmu psychologie prodeje?
  12. Vyjmenujte pět stádií prodeje.
  13. Vysvětlete pojem paraverbální komunikace.
  14. Vysvětlete pojem sociální komunikace.
  15. Napište pět podoblastí neverbální komunikace.
  16. Vysvětlete, co znamená posturologie, proxemika, mimika, gestika, haptika.
  17. Napište název a autora jedné odborné psychologické publikace.
  18. Vysvětlete pojem emoce.
  19. Vysvětlete pojem stres.
  20. Vysvětlete pojem coping.
  21. Vysvětlete pojem motivace.
  22. Vysvětlete pojem postoje.
  23. Vysvětlete pojem motiv.
  24. Vysvětlete pojem socializace.
  25. Vysvětlete pojem sociální role.
  26. Vysvětlete pojem sociální status.
  27. Vysvětlete pojem sociální psychologie.
  28. Vysvětlete pojem emoční inteligence.
  29. Napište 2 směry patřící do sociální psychologie.
  30. Nakreslete a popište pyramidu potřeb.
  31. Napište 2 funkce emocí.
  32 Napište 4 vlastnosti emocí.
  33. Vysvětlete pojem duševní hygiena.
  34. Vysvětlete teorii difuze inovací.
  35. Vysvětlete pojem vnitřní motivace.
  36. Vysvětlete pojem vnější motivace.
  37. Vysvětlete pojem spotřební chování.
  38. Vysvětlete pojem agenda setting.
  39. Vysvětlete pojem kyberšikana.
  40. Uveďte 4 činitele pracovní spokojenosti.
  41. Vysvětlete pojem motivace.
  42. Vysvětlete pojem profesionální deformace.
  43. Vysvětlete pojem workoholismus.
  44. Vysvětlete pojem syndrom vyhoření.
  45. Vysvětlete pojem spirála mlčení.
  46. Vysvětlete pojem mainstreaming.
  47. Uveďte 3 příklady psychických nebo sociálních problémů, na kterých se může podílet virtuální realita.
  48. Uveďte 3 témata, kterými se zabývá psychologie trhu.
  49. Vysvětlete pojmy psychotaktické, projektivní, přiřazovací, škálovací a asociativní techniky.
  50. Uveďte jméno jednoho psychologa, který se zabývá psychologií náboženství.
  51. Uveďte, čím se zabývá politická psychologie.
  52. Vysvětlete pojem dav.
  53. Uveďte 3 okruhy problémů, kterými se zabývá psychologie životního prostředí.
  54. Vysvětlete pojem sociální učení.
  55. Vysvětlete pojem sociální konformita.
  56. Vysvětlete pojem sociální facilitace.