Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Vypracované otázky k Obchodnímu právu

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
11 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
3893
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
1 824 x
Autor:
helios
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definice obchodního práva
= soubor určitých právních norem, které upravují majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v
souvislosti s jejich podnikatelskou činností a odchylky v režimu jejich právních vztahů od obecné úpravy
občanskoprávní.

Předmět obchodního práva
- nauka o obchodních společnostech, hospodářská soutěž (nekalá soutěž, monopolní), obchodní závazkové vztahy,
cenné papíry

Pojmové znaky
1. Obchodní právo spadá do systému soukromého práva
- subjekty jsou si vždy rovny; i pokud do obchodně-právních vztahů vstoupí stát, nemá zde nadřazené postavení a zde charakter běžné právnické osoby

2. Vztah občanského a obchodního zákoníku
- vztah lex generalis x lex specialis (vztah subsidiarity a speciality)
- občanský zákoník - obecný, podpůrný, subsidiární ve vztahu k obchodnímu zákoníku
- obchodní zákoník - zvláštní, speciální ve vztahu k občanskému zákoníku
- obchodní zákoník je norma speciální vytvořená pro podnikatelské vztahy;
pro podnikatele má vždy přednost a jen tehdy, není-li možné jej použít,
použije se úprava v občanském zákoníku (§1 OBCHZ)
- využití:
a) při komplexní úpravě určité problematiky se využije pouze OBCHZ
b) při částečné úpravě (OBCHZ obsahuje jen určité ustanovení) je nutno použít OBCHZ paralelně s OBČZ - těchto případů je v obchodním právu nejvíce
c) pokud OBCHZ určitou situaci neřeší vůbec, použije se jen OBČZ (např. plná moc - na základě toho, že tato otázka není upravena v OBCHZ nelze vyvodit, že plnou moc nemohou využít také podnikatelé)

Klíčová slova:

obchodní právo

zákoník

stát

podnikání

vztahObsah:
 • 1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k právu občanskému
  2. Prameny obchodního práva (národní, komunitární)
  3. Podnikatel a podnikání, neoprávněné podnikání (pojmové znaky)
  4. Identifikace podnikatele (označení, sídlo, místo podnikání)
  5. Podmínky živnostenského podnikání, druhy živnosti
  6. Podnik a organizační složky podniku
  7. Právní jednání podnikatele
  8. Statutární orgán
  9. Zákonné zastoupení podnikatele
  10. Smluvní zastoupení podnikatele
  11. Obchodní rejstřík a jiné evidence podnikatelů
  12. Řízení ve veěcech obchodního rejstříku. povinnosti podnikatelů ve vztaku k obchodnímu rejstříku.
  13. Obchodní společnosti a jejich právní formy (obecné vymezení)
  14. Založení a vznik obchodních společností, jednání před vznikem společnosti
  15. Pojetí, funkce a druhy vkladů, jejich splácení a správa, základní kapitál, podíl v obchodních společnostech
  16. Zrušení obchodních společností, přeměny obchodních společností (obecné vymezení)
  17. Likvidace obchodních společností