Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Teorie práva - vypracované zkouškové otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
5121
Poslední úprava
16.02.2015
Zobrazeno
519 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem práva; právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené
Pojem právo nelze vymezit jednoduchým způsobem. Jedná se o multidimenzionální fenomén, který může být zkoumán ve více rovinách (aspektech). Nelze jej definovat pomocí jediné definice, neboť se jedná o polysémní (vícevýrazový) výraz.

Právo může být zkoumáno zejména:
- v rovině normativní (jako systém pravidel regulujících chování lidí)
- v rovině sociální ( jako systém společenských vztahů determinující obsah těchto pravidel a zároveň výsledek normativní regulace)
- v rovině axiologické ( z hlediska hodnot, které jsou v normativní regulaci zprostředkovány)
- v rovině mocenské ( jako prostředek realizace státní politiky, respektive mezinárodní politiky)
- v rovině informační ( jako nositel informací pro adresáty norem)

Objektivní právo
Rozumí se jím právo v normativním smyslu - souhrn právních norem jako obecně závazných pravidel chování stanovených či uznávaných státem (respektive mezinárodním společenstvím států). Právní normy se vyznačují formální účinností, jsou obsaženy v oficiálních, státem uznaných pramenech práva. Takto vymezené právo je objektivním pozitivním právem. Právo jako systém norem lze chápat vskutku jako určitou část objektivní reality, do níž jednotlivé právní subjekty ( PO, FO, orgány veřejné moci) vstupují. Právo představuje součást společenského prostředí, v němž žijí a působí (subjekty).
Významnou součástí takto chápaného objektivního práva jsou i právní principy. Odlišují se od právních norem, a to jak mírou obecnosti tak i specifickým významem a způsobem použití v právním systému. Působí však rovněž regulativně (preskriptivnost) jako právní normy a jsou uznávány i ze strany státu.

Klíčová slova:

teorie práva

pozitivní právo

prameny práva

právní normy

interpretace práva

totalitní státObsah:
 • 1. Pojem práva; právo objektivní a právo subjektivní; právo pozitivní a právo přirozené
  2. Pojem a druhy pramenů práva
  3. Normativní právní akty - ústavní zákony, ústava, zákony a kodexy, prováděcí předpisy, vnitřní předpisy
  4. Obyčejové právo - právní obyčeje a zvyklosti
  5. Právní precedenty - soudcovské právo
  6. Normativní smlouvy
  7. Prameny práva ČR
  8. Pojem a struktura právních norem
  9. Druhy právních norem
  10. Časová,vprostorová a osobní působnost právních norem
  ...
  ...
  ...
  21. Subjekty interpretace práva
  22. Metody interpretace práva
  23. Subjektivní a objektivní právní odpovědnost
  24.Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti
  25. Legalita a legitimita, právní stát
  26. Vztah práva a státu; doktrína právního státu a doktrína „rule of law“
  27. Demokratický právní stát
  28. Základní práva a svobody a jejich ochrana
  29. Antinomie právního státu a totálního (totalitního) státu
  30. Státoprávní záruky právního státu, dělba moci