Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Teorie práva - tématické okruhy k první státní souborné zkoušce

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
8516
Poslední úprava
15.08.2016
Zobrazeno
410 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Právní věda
(předmět a vývoj jeho poznání, systém soudobé právní vědy, teorie práva v systému právní vědy)

1.1. Právní věda
Vymezení předmětu právní vědy záleží na teoretickém přístupu k právu jako základnímu předmětu jeho poznání (teorie přirozenoprávní, pozitivistická, sociologická).

Předmětem právní vědy jsou:
právní jevy - právo jako normativní systém.
- právní vztahy.
- subjektivní práva.
- subjektivní povinnosti.
ostatní právní jevy - vznik práva ve společnosti.
- tvorba práva.
- společenské působení práva.
- chování člověka podle práva nebo proti právu.
- právní jazyk.
- právní informatika.

Stát není většinou považován za předmět právní vědy (kromě marxistické teorie a ryzí nauky právní, resp. normativní teorie). Stát je zařazován do státovědy, ale obě tyto vědní disciplíny se místy překrývají.

Klíčová slova:

právní věda

metodologie

právo

kultura

morálka

spravedlnost

společnost

právní odpovědnostObsah:
 • 1. Právní věda
  2. Stěžejní metodologické přístupy k právu
  3. Teorie přirozeného právy
  4. Právní pozitivizmus, normativní teorie práva
  5. Sociologické a sociálně psychologické pojetí práva
  6. Iusnaturalismus a iuspozitivismus v minulosti a současnosti
  7. Hlavní tendence a směry v recentním právním myšlení
  8. Právo a kultura
  9. Právní geografie
  10. Kontinentální právní kultury
  11. Angloamerický typ právní kultury
  12. Právo a právní vědomí
  13. Základní právní zásady v soudobém právu
  14. Právo a morálka
  15. Právo a hodnoty
  16. Právo a spravedlnost
  17. Právní jistota
  18. Právo a společnost
  19. Právo a stát
  20. Soudobý demokratický právní stát
  21. Vznik a vývoj koncepce lidských práv
  22. Problematika legitimity a legality v soudobém právu
  23. Důvěra v právo
  24. Právo a informace
  25. Právo objektivní a právo subjektivní
  26. Obecné a specifické rysy právních norem
  27. Druhy právních norem
  28. Věcná, osobní, prostorová a časová působnost prvních norem
  29. Formální určitost právních norem
  30. Tvorba právních norem
  31. Legislativní proces
  32. Soudní precedent jako pramen práva
  33. Právní řád
  34. Právní jazyk
  35. Subjekty práva
  36. Systém právních norem a jeho struktura
  37. Vztah práva vnitrostátního a mezinárodního
  38. Interpretace v právu
  39. Druhy interpretace podle subjektů provádějících výklad
  40. Metody interpretace právního textu
  41. Realizace práva
  42. Vznik, změna a zánik právního vztahu
  43. Subjektivní práva a povinnosti
  44. Subjekty a objekty právních vztahů
  45. Porušení právní povinnosti a jeho následky
  46. Druhy deliktů a právní odpovědnost
  47. Právní ochrana subjektivních práv
  48. Aplikace právních norem