Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 654   projektů
0 nových

Technologie a řízení dopravy - silniční - vypracované otázky

«»
Přípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
13241
Poslední úprava
31.05.2022
Zobrazeno
176 x
Autor:
Bane
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pozemní komunikace

· neexistují rychlostní silnice
· www.portal.gov.cz
· pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a zvláštními vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti

Kategorie PK

· dálnice
o I. třídy
o II. třídy
· silnice
o I. třídy
o II. třídy
o III. třídy
· místní komunikace
o I. třídy
o II. třídy
o III. třídy
o IV. třídy - nemotoristická (chodníky, cyklostezky)
· účelová komunikace
o veřejně přístupná
o veřejně nepřístupná
· hlavní silnice s mezinárodním provozem
o E
o vedena po silnicích a dálnicích

Důvody členění do jednotlivých kategorií
...

Klíčová slova:

pozemní komunikace

PK

technická prohlídka

dopravní nehoda

silnice

značení

dopravní značení

přejezd

železniční přejezd

vozidlo

dálnice

hlavní silnice

přeprava

autobus

dopravaObsah:
 • 1. KATEGORIZACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ. DŮVODY ČLENĚNÍ DO KATEGORIÍ.
  2. OZNAČENÍ PK. PROBLÉMY PK. KDY JE NUTNÉ VOLAT POLICII ČR K DOPRAVNÍ NEHODĚ.
  3. KDO JE VLASTNÍKEM, KDO SPRÁVCEM, KDO SILNIČNÍM SPRÁVNÍM ÚŘADEM U JEDNOTLIVÝCH PK. ÚLOHA SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU. DŮVODY ČLENĚNÍ NA SOUČÁST PK, NENÍ SOUČÁST PK, PŘÍSLUŠENSTVÍ PK. PŘÍKLADY, CO JSOU SOUČÁSTÍ, CO NENÍ SOUČÁSTÍ A CO JE PŘÍSLUŠENSTVÍM PK.
  4. DRUHY UŽÍVÁNÍ PK S UVEDENÍM PŘÍKLADŮ. PŘÍKLADY OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ PK. ČLENĚNÍ UZAVÍREK. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY.
  5. ZPOLATNĚNÍ UŽÍVÁNÍ PK - CO A JAK SE ZPOPLATŇUJE.
  6. PŘÍKLADY STYKU PK S DRÁHOU. DEFINICE ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU. PROSTOR PŘEJEZDU. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ S PŘEJEZDY. OZNAČENÍ PŘEJEZDU. ZABEZPEČENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU.
  7. POSTUP PŘI ZŘÍZENÍ NEBO ZRUŠENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU. PODMÍNKY UMOŽŇUJÍCÍ ZRUŠENÍ PŘEJEZDU. DOPRAVNÍ MOMENT PŘEJEZDU.
  8. NÍZKORYCHLOSTNÍ KONTROLNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL - PROČ SE VÁŽÍ, JAKÁ VOZIDLA, KDE, KDO, JAK SE VÁŽÍ. CO SE KROMĚ HMOTNOSTI KONTROLUJE. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÁŽENÍ. VÝSLEDEK, DOKLAD, SANKCE.
  ...
  32. ZÁKLADNÍ SMLOUVY Z OBLASTI SILNIČNÍ DOPRAVY DLE USTANOVENÍ „NOVÉHO“ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (ZÁKON Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) A JEJICH CHARAKTERISTIKA.
  33. ČLĚNĚNÍ PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY I S UVEDENÍM PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ. DEFINICE „VELKÉHO VOZIDLA“. CO, KDE A JAK MUSÍ PROKÁZAT ŽADATEL PRO PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY „VELKÝMI VOZIDLY“.
  34. PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY VELKÝMI VOZIDLY.
  35. DEFINICE LINKY PRO OSOBNÍ DOPRAVU. LINKA Z POHLEDU TEORIE GRAFŮ. CO JE TO LICENCE. POSTUPY PŘI UDĚLENÍ LICENCE (MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, DOPRAVA V RÁMCI KRAJE, DOPRAVA PŘES HRANICE KRAJE).
  36. OBSAH ŽÁDOSTI O LICENCI. KDY DOPRAVNÍ ÚŘAD LICENCI UDĚLÍ A CO UVEDE V ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE. NA JAK DLOUHO SE LICENCE UDĚLUJE. DŮVODY PRO ODEJMUTÍ LICENCE. KDY LICENCE POZBÝVÁ PLATNOSTI.
  37. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - DEFINICE, VLIVY PŮSOBÍCÍ NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, PROBLÉMY VE VAZBĚ NA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI KRAJE.
  38. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AUTOBUOVOU DOPRAVOU. SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH.
  ZÁKONY

Zdroje:
 • testy
 • přednášky
 • poznámky
 • skripta
 • internet