Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Právo duševního vlastnictví - vypracované podklady ke zkoušce

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
6900
Poslední úprava
02.11.2015
Zobrazeno
569 x
Autor:
blackmagic
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
OBECNÁ ČÁST

SMYSL A ÚČEL, POVAHA A ZÁSADY; HISTORICKÝ EXKURS

Záběr práva duševního vlastnictví: umění, věda, technika, včetně výzkumu, vývoje a inovací, obchod (znalostní a
informační společnost)

Podstata a přirozený smysl:
- tvorba a hospodaření lidskou přirozeností
- přirozená osobnostní tvůrčí práva (práva k výtvorům) - tvůrčí plod ducha (lidské osobnosti)
- uplatnění výtvorů v osobním zájmu i v obecném zájmu kulturním a hospodářském
- rozvoj lidského nadání a schopnosti tvořit a hospodařit

Účel práva duševního vlastnictví:
1. chránit přirozené osobnostní právo k výtvorům ducha a vlastnické právo k nehmotnému majetku
2. chránit hospodářské investice
3. nepřímo pobízet k tvůrčí nebo hospodářské činnosti vedoucí ke vzniku a využívání ideálních statků, a tím i
k rozvoji kultury nebo hospodářství
4. vychovávat k úctě k právům k výtvorům a jiným ideálním statkům

Klíčová slova:

duševné vlastnictví

průmyslové vlastnictví

přirozené autority

prosaditelnost práva

mediaceObsah:
 • Obecná část
  Smysl a účel, povaha a zásady; historický exkurs
  Mezinárodní ogranizace
  Jednotné komunitární právo duševního vlastnictví
  Podmět a předmět; systematika
  Mravní, ústavní a mezinárodní základy
  Exkurs o přirozených právech autora
  Právo soukromé a veřejné; soustava práva duševního vlastnictví
  VEřejná správa průmyslového vlastnictví, rešerše
  Souvislosti: právo soutěžní a právo spotřebitelské
  Účel, zásady, zdroje a způsoby vymahatelnosti práva
  Deliktní právo duševního vlastnictví
  Druhy, výše a souběhy nároků
  Aktivní věcná legitimace
  Předběžné otázky, předběžná opatření a zajištění důkazů; důkazy
  Celní a obochodní zásahy
  Kolektivní vyjednávání
  Konciliace, mediace, smír, arbitráž
  Soudní příslušnost a procesní zastoupení
  Sporné procesy správní
  Patentoví zástupci
  Náhrada nákladů vymáhání práva