Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Počátky italské renesance

«»
Přípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11929
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
100 x
Autor:
Arin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojmem renesance (též renezance) je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem a návratem k antice a humanismu. Nejduležitější se nastává Bůh , ale člověk.

Renesance = znovuzrození.

Italská renesance (vlašská renesance) se zformovala ve 14. století jako životní styl a kultura vyjadřující názory podnikavého severoitalského měšťanstva, které stály ve výrazném protikladu k dosavad panujícím středověkým poměrům. Tento pojem označuje také období uměleckého rozkvětu, jímž prošla severoitalská města od konce 13. století do 16. století V 1. polovině 16. století vyústila renesance v myšlenkově ne tak převratný manýrismus.

V severní Itálii se už ve středověku žilo a smýšlelo jinak než v ostatních zemích Evropy, kde měla hlavní slovo šlechta, žijící na venkově. Tady na sebe strhlo moc bohaté měšťanstvo. Typickou postavou tu nebyl rytíř, kněz nebo mnich, ale podnikatel - obchodník, finančník či majitel manufaktury a také všestranně nadaný umělec a vzdělanec. Názory a životní postoje severoitalských městských vrstev daly vzniknout renesanci, kterou nelze chápat pouze jako nový umělecký sloh, ale kulturní proud v nejširším smyslu, nový životní styl a vidění světa. Renesance v tomto pojetí představuje soubor společenských hodnot vytvořených lidmi, kteří přehodnotili své dosavadní postoje a dospěli k novým hodnotám.

Klíčová slova:

dejiny umění

renesance

počátek

ranná renesance

Itália

Giberti

F. Brunelleschi

Masaccio

Donatello



Obsah:
  • Italská renesance (vlašská renesance)
    Lorenzo Giberti
    Fillipo Brunelleschi
    Masaccio
    Donatello