Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Otázky ze Základů práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4175
Poslední úprava
23.09.2014
Zobrazeno
1 501 x
Autor:
helios
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. a) Právní vztahy:
Právní vztahy jsou vztahy, které jsou upraveny právní normou, která subjektům ukládá, aby se chovali určitým způsobem, případně dává jiným subjektům právo, aby takové chování od nich vyžadovali. Jde například také o vztahy jako nákup jízdenky či půjčení kazety. Právní vztah vzniká mění či zaniká na základě právní skutečnosti (např. uzavření kupní smlouvy):
- závislé na lidské vůli - právní chování je chování subjektů v souladu s právními normami
protiprávní je chováni v rozporu s normami
- nezávislé na lidské vůli - právní události - takové skutečnosti, které nebyly vyvolány chováním osob (např. smrt, narození). Protiprávní vztah vzniká taktéž bez jednání člověka, ale jde o stav, kt. je v rozporu s právem (smyk auto na kluzké silnici).
Prvky právního vztahu: subjekt ( účastník), obsah ( práva a povinnosti) a objekt ( předmět).
Subjekt - jsou to účastníci (lidé - FO, organizace a orgány- PO), mají dvojí způsobilost:
Způsobilost k právům a povinnostem - „pr. subjektivita“, vzniká narozením u FO a u PO zapsáním do obchodního rejstříku. Nelze ji nějak omezit a měnit ji. Zaniká smrtí či prohlášením za mrtvého.
Způsobilost k právním úkonům - účastník může svým chováním zakládat, měnit či rušit právní vztahy. Vzniká zletilostí. Nezletilé osoby mají právo činit takové úkony na něž jsou způsobilé (nákup zmrzliny) Tuto způsobilost může soud člověku odebrat nebo omezit. U PO jí musí zastupovat statutární orgány, pověřený pracovník, nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc může být udělena písemně, ústně nebo jiným způsobem, který nevzbudí pochybnosti. Prokura - nejvyšší písemná plná moc, jejíž zmocněnec má právo vyřizovat všechny právní úkony související s chodem podniku. Má právo ji uložit jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku.

Klíčová slova:

právo

norma

subjekt

podnik

smlouvaObsah:
 • 1. a) Právní vztahy:
  b) Kupní směnná a darovací smlouva dle Občanského Zák.
  2. a) Občanské právo: věcná práva - bez spoluvlastnictví věci
  b) Výklad právních norem
  3. a) Občanské právo: věcná práva - spoluvlastnictví věci a společné jmění manželů
  b)Zákonodárná moc a legislativní proces
  4. a) Občanské právo - věcná práva k věcem cizím
  b) základy koncernového práva, ovládací smlouva dle obchodního zákoníku
  5. a) Občanské právo - vznik a změna závazků
  b) Základy a vývoj evropských společenství a EU
  ...
  ...
  ...
  20. a) Základní smluvní typy dle obchodního zákoníku
  b) Dědění ze zákona a ze závěti
  21. a) Správní řád - Správní řízení, opravné prostředky
  b) Družstvo
  22. a) Základní pojmy mezinárodního práva veřejného a ekonomického
  b) Obchodní rejstřík, živnostenské podnikání
  23. a) Hospodářské trestné činy, trestné činy veřejných činitelů, úplatkářství
  b) Kupní smlouva a smlouva o dílo dle obchodního zákoníku
  24. a) Institucionální systém evropských společenství a Evropské unie
  b) Působnost občanského a obchodního zákoníku
  25. a) Prameny evropského práva
  b) Smlouva o prodeji a nájmu podniku
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše