Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Odpovědi na otázky z Práva

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2473
Poslední úprava
06.12.2013
Zobrazeno
1 677 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1) Co upravuje obchodní zákoník?
- obecná ustanovení, např. kdo je podnikatelem, obchodní společnosti a družstva, vztahy související s podnikáním,
ustanovení společná, přechodná a závěrečná

2) Jak obchodní zákoník charakterizuje podnikání?
- soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení
zisku

3) Kdo je podnikatelem dle obchodního zákoníku?
- osoba zapsaná v OR
- osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
- osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění a to dle zvláštních předpisů
- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvl. Předpisů

4) Charakterizujte obchodní rejstřík?
- veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelských subjektech, je veden
v elektronické podobě a vede ho rejstříkový soud

5) Kdo se zapisuje do obchodního rejstříku?
- obchodní společnosti a družstva
- zahraniční osoby
- FO, které o to požádají (cizinci z EU…)
- další osoby, kde to stanoví zákon

6) Organizační složka podniku?
- zapisuje se do OR jako odštěpný závod

7) Co jsou podnikatelé povinni uvádět na obchodní listině?
- IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního a živnostenského rejstříku, vznik oprávnění podnikat

8) Charakterizujte podnikání zahraničních osob?
- mohou podnikat v ČR za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, je to dáno Mezinárodními smlouvami

9) Hospodářská soutěž?
- ekonomické soupeření na trhu mezi subjekty nabídky a poptávky s cílem dosáhnout před ostatními určitých
ekonomických výsledků

10) Některé typy soutěže?
- klamavá reklama, podplácení, zlehčování, klamavé označení zboží a služeb

11) Druhy obchodních společností podle obchodního zákoníku?
- vos, k. s., s.r.o., a.s.,

12) Základní kapitál?
- souhrn všech peněžitých i nepeněžitých vkladů jednotlivých společníků do společnosti

13) Rezervní fond?
- vlastním zdrojem majetku společnosti, vykazován v pasivech jako součást vlastního jmění

Klíčová slova:

kapitál

rejstřík

smluvní pokuta

živnost

nájemObsah:
 • 1) Co upravuje obchodní zákoník?
  2) Jak obchodní zákoník charakterizuje podnikání?
  3) Kdo je podnikatelem dle obchodního zákoníku?
  4) Charakterizujte obchodní rejstřík?
  ........
  66) Smlouva o dílo?
  67) Kupní smlouva?
  68) Zasilatelská smlouva?
  69) Rozdíl mezi smlouvou o dílo a smlouvou kupní
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše