Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Občanské právo hmotné - otázky k závěrečné zkoušce

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5137
Poslední úprava
23.02.2015
Zobrazeno
1 581 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Zpracováno dle učebnice Knappová Marta: „Občanské právo hmotné I., II., III.“, ASPI 2002

1. Pojem soukromého práva a jeho základní zásady

- objektivní právo - spol. normativní systém norem chování, dodržování zabezpečuje stát (sankce)
- člení se na práv. odvětví → jedním z nich je občan. právo,
- subjektivní právo - míra a zp. možného chování subjektu práva (FO / PO), které chrání objektivní právo poskytováním stát. donucení k jeho prosazení.

- Dualismus práva soukr. a veřej. - teorie zájmová / nadřazenosti a podřízenosti (= SUBORDINACE) subjektů
- teorie zájmová (zájmů): z ŘP (ULPIANUS) - právo soukr. se týká jednotlivce, právo veřejné (se týká) státu (známá ULPIANOVA def. - viz výše)
- teorie nadřazenosti a podřízenosti (subjektů): soukr. právo - vztahy rovnosti, veřej. právo - vztahy nadřazenosti / podřízenosti subjektů
- soukr. právo - zal. na rovnosti účastníků (nelze jinému účastníku jednostranně ukládat povinnosti / zřizovat práva); konflikty řeší soud; princip autonomie vůle (sám se rozhodnu, zda na sebe vezmu nějaké oprávnění / zda se zavážu)
- veřej. právo - důl. práv. akty orgánů veřej. moci (správ. akty, úřední rozhodnutí atd.)
- soukr. právo: občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo, MZPS
- veřej. právo: správ. právo, ústavní právo, trestní právo, procesní právo

Klíčová slova:

soukromé právo

smlouva

zastoupení

věcné břemena

závazky

půjčka

důchodObsah:
 • 1. Pojem soukromého práva a jeho základní zásady
  2. Působnost právních norem, jejich aplikace a interpretace, analogie
  3. Právní skutečnost, právní domněnky a fikce
  4. Právní úkony, pojem, náležitosti, obsah
  5. Smlouva a její vznik
  6. Právní následky vadných právních úkonů
  7. Právní způsobilost fyzických a právnických osob
  8. Věci, právo a jiné majetkové hodnoty jako předmět subjektivních práv a povinností
  9. Ochrana subjektivních práv
  10. Ochrana osobnosti
  ...
  ...
  ...
  67. Bezdůvodné obohacení
  68. Dědění ze zákona
  69. Dědění ze závěti
  70. Vydědění, nezpůsobilý dědic
  71. Vznik a zánik manželství
  72. Určení otcovství
  73. Popření otcovství
  74. Rodičovská zodpovědnost
  75. Osvojení
  76. Výživné a jeho druhy
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše