Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Maturitní otázky ze Psychologie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
9961
Poslední úprava
20.03.2017
Zobrazeno
846 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PŘEDMĚT A VÝZNAM PSYCHOLOGIE, METODY A OBORY PSYCHOLOGIE

Psychologie je vědní obor, který zkoumá podstatu, projevy a zákonitosti duševní činnosti. Název psychologie pochází z řečtiny a znamená doslova vědu o duši.
Abychom pochopili psychologii a její předmět, musíme vycházet ze zkoumání člověka jako celku. Člověk vznikl s vývojem živých organizmů a má s nimi (hlavně s nejvyššími savci) mnoho společného. Zároveň se však od zvířat liší tím, že pracuje, že aktivně přetváří přírodu, mluví abstraktně (pomyslně, smysly nevnímatelně) myslí, uvědomuje si cíle, které chce dosáhnout, rozvíjí složitý společenský život atd.
K vystižení všech rozmanitých stránek života člověka je zapotřebí mnoha vědních oborů. Psychologie jako jedna ze společenských věd spolupracuje hlavně s ostatními společenskými vědami a dále s vědami biologickými. Vyvíjela se jako součást filosofie. Osamostatňuje se asi v 1. polovině 19. stol. (pojem psychologie byl použit poprvé v roce 1734). Později se rozčleňuje na větší počet relativně samostatných odvětví.

Klíčová slova:

psychologie

psychika

osobnost

rodina

alkohol

demence

schizofrenie

autismus

sebevraždaObsah:
 • 1. Předmět a význam psychologie, metody a obory psychologie
  2. Psychika, determinace lidské psychiky, mentální hygiena
  3. Čití a vnímání
  4. Představy a fantazie. Motivace, pudy.
  5. Emoce a city, prožívání, volní jednání
  6. Paměť a učení, poruchy učení
  7. Myšlení a řeč
  8. Osobnost, činitelé utvářející osobnost
  9. Ontogeneze lidské psychiky do vstupu jedince do školy
  10. Ontogeneze lidské psychiky od vstupu jedince do školy
  11. Schopnosti, vlohy, nadání, inteligence
  12. Člověk ve skupině, vedení skupiny
  13. Náročné životní situace a jejich řešení
  14. Alkoholové a nealkoholové závislosti
  15. Rodina, problémy spojené s nevhodným působením rodiny
  16. Nezaměstnaný a bezdomovec
  17. Verbální a neverbální komunikace, komunikace s klientem
  18. Sebeprosazování
  19. Základní typy zátěžových situací
  20. Psychologická problematika zdravotně postižených
  21. Demence a mentální retardace
  22. Schizofrenie a autismus
  23. Poruchy příjmu potravy, nálad a neurotické poruchy
  24. Sebevražedné chování a agresivní chování
  25. Psychologické problémy spojené s delikventním chováním