Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Jazyková komunikace v dějinách lidstva - vypracované témy

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
4703
Poslední úprava
08.12.2014
Zobrazeno
723 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Počátky slovního dorozumívání, vývoj jazyků, jazyk jako nástroj komunikace.

a) potřeba dorozumívání se
b) potřeba výměny informací
c) potřeba sdílení zkušeností
d) potřeba vzdělávání a výchovy nové generace + předávání získaných poznatků

2. Řecká orální kultura, Platon, Sokrates.

Schopnost působit silou slova byla vysoce oceňovanou hodnotou v období antických počátků evropské vzdělanosti.
Vypravěč byl uznávanou autoritou - umí veřejně promluvit, vystoupit s radou, zaujmout, získat všeobecný souhlas a obdiv.

Rétorika (definice):

a) umění ovládnout slovo (logos) a současně také oborem, který se nad různými možnostmi užití logu racionálně zamýšlí, postihuje jejich zákonitosti a pokouší se je kodifikovat prostřednictvím uspořádaného souboru pravidel.
b) není každá řečová činnost, ale jenom ta, jíž jde o ovlivnění auditoria, s využitím těch okolností, které řeč doprovázení, zásady je možné si v průběhu učení osvojit.
c) řečnictví, učení, jak krásně mluvit, zpracovává metodu přípravy, přednesu, zpětné vazby s publikem. Studium jakékoli přesvědčovací řeči.

Rétorika vychází ze dvou předpokladů:
a) ze svobody slova
b) ze svobody jednání
Tyto dva předpoklady zajišťují auditoriu mocenskými tlaky nevynucený příklon k nejpřesvědčivější z možných variant chování a k nejlepšímu z předložených argumentů.

Klíčová slova:

komunikace

Sokrates

Ján Hus

národní obrození

rétorika

jazyková komunikace

orální kulturaObsah:
 • 1. Počátky slovního dorozumívání, vývoj jazyků, jazyk jako nástroj komunikace.
  2. Řecká orální kultura, Platon, Sokrates.
  3. Sofisté a jejich vliv na evropskou komunikační kulturu.
  4. Démosthénes, Aristoteles a jeho dílo Rétorika.
  5. Římská kultura a nový pohled na obsah a formy řečnictví. Cicero a Seneca. Quintilianus a jeho Učebnice řečnictví, Marcus Aurelius a Hovory k sobě.
  6. Středověk a interpretační biblická kultura, otázky etických principů a víry. Scholastika.
  7. Jazyková komunikace v období humanismu a renesance. Erasmus Rotterdamský a jeho dílo. Nový zájem o antiku. Francis Bacon a Thomas Hobbes.
  8. České země v počátcích nástupu nové epochy. Úloha univerzit v období reformace. Jan Hus.
  9. Jan Amos Komenský, jeho vize světa a vševýchova, způsoby argumentace a etymologie slova.
  10. Rozvoj orální kultury národních jazyků, vývoj estetického vkusu společenských elit v 18. a 19. století, formování uměleckých zásad básnického jazyka.
  11. Národní obrození a rozvoj jazykovědy. Josef Jungmann a jeho Slovesnost, obrana a bouřlivý vývoj českého jazyka.
  12. Filozofie a rétorika, Kant, Schopenhauer, Nietzsche.
  13. 20. století a témata vytváření skutečnosti jazykovou komunikací, vztah myšlení a jazyka, orální kultura a rozvoj nových komunikačních technologií.
  14. Internet, počítačová epocha, nastává soumrak jazykové komunikace?