Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Finanční právo - vypracované otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
4375
Poslední úprava
28.10.2014
Zobrazeno
475 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Finance a finanční činnost, metody finanční činnosti
Finance a finanční vztahy

- finance a peníze jsou spojité nádoby (tyto kategorie nelze oddělovat, ale v žádném případě nelze tyto dva pojmy ani ztotožňovat)
- běžný ekonomický život představuje situace, za které se stále v průběhu vytváření, rozdělování a realizace hrubého domácího produktu vytvářejí dočasně i trvale volné peněžní prostředky, které ve svém souhrnu vystupují ve formě peněžní masy, a to hotovostní i bezhotovostní
- peněžní masa - je nejširší, globální pojem pro vyjádření určitého množství či sumy peněz. Tento souhrnný pojem vystupuje u jednotlivých hospodářských subjektů v různých konkrétních jevových formách. Na úrovni hospodaření státu lze hovořit o státním rozpočtu, na úrovni podnikatelů a podniků o peněžním kapitálu, na úrovni obyvatelstva a domácností o úsporách, v oblasti bankovnictví o úvěrovém fondu, v oblasti pojišťovnictví o pojistných rezervách, v oblasti mezinárodních peněžních vztahů o devizových rezervách apod.
- existence peněz a peněžní masy je základem existence financí
- finanční vztahy - jsou ty peněžní vztahy, které souvisejí s vytvářením, rozdělováním, přerozdělováním a užitím peněžní masy
- souhrn těchto finančních vztahů a jejich vnitřně provázaný systém se nazývá - finance
- účelem financí - je rozdělování a přerozdělování hrubého domácího produktu
- finance se řadí mezi hodnotové (peněžní) kategorie a jejich nezbytným předpokladem je existence peněžního hospodářství
- samo rozdělování a přerozdělování hrubého domácího produktu v rámci financí probíhá výlučně v peněžní podobě
- materiálním nositelem finančních vztahů jsou peněžní prostředky. Jejich subjektem je na jedné straně stát, orgány, které jej zastupují či další subjekty veřejné sféry (obce, vyšší územní celky a další veřejnoprávní korporace), na druhé straně potom obchodní společnosti a jiní podnikatelé, jednotlivci i další subjekty soukromé sféry
- peněžní prostředky, z nichž je vytvářena peněžní masa, mohou mít buď podobu hotovostní - kdy vystupují jako oběživo (bankovky a mince), nebo podobu bezhotovostní - v níž jsou reprezentovány kladnými zůstatky na účtech (běžných i depozitních včetně vkladních knížek) u bank a dalších finančních institucí (žirární peníze)
- finanční vztahy jsou pojmově užší než vztahy peněžní. Finance jsou kategorií rozdělování a zapadají do celkové soustavy ekonomických nástrojů rozdělování, do peněžních vztahů vedle financí patří i ceny a mzdy. Finanční vztahy jsou vždy také vztahy peněžními, ale naopak nikoli všechny peněžní vztahy jsou nezbytně zároveň vztahy finančními

Klíčová slova:

finanční činnost

vztahy

národohospodářství

rozpočtové právo

prameny práva

financeObsah:
 • 1) Finance a finanční činnost, metody finanční činnosti
  2) Význační čeští národohospodáři-finančníci
  3) Předmět a systém finančního práva. Prameny finančního práva
  4) Finančně právní instituty, subjekty finančněprávních vztahů a jejich charakteristika, ústřední a územní orgány finanční správy
  5) Státní dozor v oblasti bankovnictví, v oblasti kapitálového trhu a v oblasti pojišťovnictví
  ...
  ...
  ...
  11. Bankovní soustava, bankovní regulace, bankovní dohled ČNB
  12. Finanční trh a pojem, členění a charakteristika, jednotlivé subjekty finančního trhu
  13. Rozpočtové právo, jeho prameny, proces vzniku a schvalování zákona o státním rozpočtu
  14. Pojem a funkce státního rozpočtu, zásady rozpočtového práva
  15. Veřejné finance a jejich současti - veřejné rozpočty, státní fondy, ostatní fondy a veřejnoprávní instituce na podporu podnikání