Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Člověk a organizace - vypracované zkouškové otázky

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8351
Poslední úprava
19.07.2016
Zobrazeno
574 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociologie a společnost: vymezení sociologie a její vztah k ekonomii, význam sociologie pro ekonomy (management, marketing). Vymezení společnosti a její sociálně-ekonomické struktury.
Sociální stratifikace: vymezení sociální stratifikace, její příčiny, příklady grafického znázornění stratifikované společnosti.
Sociální status: vymezení sociálního statusu, prvky statusu

SOCIOLOGIE = společenská věda, která se zabývá složením společnosti (příp. jejích částí) a jevy a procesy, které v ní (příp. v jejích částech) probíhají;

EKONOMIE= věda, která se zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby;
Jiná definice: = věda, která se zabývá tím co a jak (příp. kde) lidé produkují (vyrábějí), distribuují (rozdělují) a konzumují (spotřebovávají);

Lidé :
-jedinci : zaměstnanci (manažeři, řadoví zaměstnanci), spotřebitelé;
-sociální skupiny: rodiny, pracovní skupiny, zájmové skupiny, organizace (podniky), politické strany;
-společnost: obyvatelé určitého města, vesnice, regionu, sociální vrstvy, státu;

VÝZNAM znalosti vybraných problémů ze psychologie a sociologie pro ekonomy:
pro management :
KDO jsou zaměstnanci organizace: jaká je sociální struktura členů organizace (věková, profesní, kvalifikační apod.) - zajištění její optimální podoby (pro plnění cílů organizace); CO potřebují (očekávají v práci) - možnost přiměřené motivace k práci;
KDE jsou další vhodní zaměstnanci na určitou pozici v organizaci - kde je hledat v organizaci nebo mimo ni v komunitě;
pro marketing :
KDO jsou spotřebitelé (resp. odběratelé): jaká je jejich sociální struktura (jaký mají věk, vzdělání atd. a podle toho jak žijí, pracují, tráví volný čas) - jak je správně oslovit cílenou reklamou;
CO potřebují (očekávají na trhu): po čem je poptávka - co potřebují pro život (např. bydlení, práci, volný čas) - co jim nabídnout;
KDE jsou: kde bydlí, pracují, tráví volný čas - kde je hledat pro nabídku určitých produktů.

Klíčová slova:

sociologie

společnost

člověk a organizace

socializace

dotazník

rozhovor

motivace

osobnostObsah:
 • 1 sociologie a společnost
  2 sociální skupina
  3 prvky sociální skupiny
  4 systémové podmínky fungování skupiny
  5 socializace jedince
  6 uspokojení potřeb
  7 individuální hierarchie potřeb
  8 sociální komunikace
  9 proces sociální komunikace
  10 faktory ovlivňující komunikaci
  11 sociální mobilita
  12 organizace jako sociální systém
  13 formální struktura organizace
  14 neformální struktura organizace
  15 sociální klima v organizaci
  16 podnik jako součást širšího sociálního prostředí
  17 sociologický výzkum
  18 dotazník
  19 rozhovor
  20 pozorování
  21 studium dokumentů
  22 osobnost
  23 utváření osobnosti a inetrpersonální percepce
  24 motivace a stimulace, frustrace
  25 sociální inetrakce
  26 faktory interpersonálního chování
  27 interpersonální konflikty
  28 psychický stres
  29 myšlení a učení