Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované testové skupiny z předmětu Základy právních nauk

«»
Přípona
.rar
Typ
testy
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7285
Poslední úprava
25.01.2016
Zobrazeno
853 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Význam práva, pojem práva, prameny práva v českém právním řádu
- význam = reguluje právní vztahy, o kterých je společnost přesvědčena, že je třeba je chránit
- právo = souhrn norem chování určený státem, na jehož dodržování dohlíží stát
- prameny = normativní právní akty, normativní smlouvy
Světové právní systémy a jejich odlišnosti z pohledu pramenů práva
- kontinentální (evropské), pramenem je psané právo
- anglosaské (ostrovní), pramenem je precedent (mluvené právo)
- islámské, šharíja
- systém tradičních a náboženských práv, pramenem jsou veškeré náboženské texty

Právní norma - pojem, části právní normy, funkce sankce, kritéria třídění právních norem podle obsahu právní normy
= obecně závazné pravidlo, které je vynutitelné státní mocí
- části - hypotéza, dispozice, sankce (předem známý následek, za porušení práva)
- působnost -> místní, věcná, časová, osobní
- kritéria dle obsahu - opravňující, zakazující, přikazující, odkazující
Právní vztah - pojem, předpoklady právního vztahu, právní skutečnosti a jejich členění
- společenský akt upravený normou, vždy mezi 2 a více subjekty
- předpoklady -> obecné (existuje právní norma), další předpoklady (konkrétní právní skutečnost)
- právní skutečnosti - závislé na lidské vůli (právní jednání, protiprávní jednání) a nezávislé na lidské vůli
Právní jednání - pojem, náležitosti, nejčastější projev právního jednání, obsah a formy smluv
- pojem - projev vůle, který směřuje ke vzniku, zániku nebo změně práv a povinností
- náležitosti - svobodně, vážně, srozumitelně, samostatně, určitě
- nejčastější projev - smlouva
- obsah -
- formy smluv - kupní smlouva, mezinárodní smlouva

Klíčová slova:

význam práva

právní řád

právní subjektivita

pramen práva

odpovědnost

manželstvíObsah:
 • Význam práva, pojem práva, prameny práva v českém právním řádu
  Světové právní systémy a jejich odlišnosti z pohledu pramenů práva
  Právní norma - pojem, části právní normy, funkce sankce, kritéria třídění právních norem podle obsahu právní normy
  Právní vztah - pojem, předpoklady právního vztahu, právní skutečnosti a jejich členění
  Právní jednání - pojem, náležitosti, nejčastější projev právního jednání, obsah a formy smluv
  Druhy právních předpisů v českém právním řádu, působnost, kritéria členění, platnost a účinnost právních předpisů
  PO - pojem, podle kterých právních předpisů lze PO založit, vznik PO a zánik právní subjektivity
  Trestní právo hmotné - členění právního předpisu, trestný čin (pojem), kdo může být pachatelem trestného činu, co tvoří skutková podstata TČ, které okolnosti mají za následek nepříčetnost pachatele TČ
  Správní právo - jeho místo v systému právních odvětví, postavení účastníků, postavení účastníků vůči státní správě či samosprávě při výkonu státní správy, vztah zvláštních právních předpisů ke správnímu řádu, řádné a mimořádné opravné prostředky
  Jakou PO podle zákona o obchodních společnostech a korporacích považujete za vhodnou pro začínajícího podnikatele a proč, uveďte postup při založení a orgány této PO
  Pramen práva - pojem, prameny práva bez ohledu na světové právní systémy, jak lze na právo nahlížet, dvojí pohled na právo (dualismus)
  Právní skutečnost - pojem, jak se právní skutečnosti člení
  Uspořádání právních odvětví podle právní teorie, charakter norem a postavení subjektů
  Odpovědnost obecně, uveďte druhy soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnosti
  Kdo je považován za podnikatele, co je to prokura, orgány akciové společnosti a jejich působnost
  FO a její dvojí způsobilost, způsobilost FO k právnímu jednání v právu rodinném, občanském, pracovním, správním, trestním
  Trestní právo - místo v systému právních odvětví a před jakým jednáním má společnost chránit, kdo je orgánem činným v trestném řízení, která jednání jinak trestná nejsou trestným činem
  Aplikace a interpretace právních norem, analogie, metody výkladu právních norem
  Právní vztah - pojem, předpoklady a prvky právního vztahu (podrobně rozvést)
  Uveďte dobrovolné a ostatní důvody vedoucí ke zrušení a zániku obchodní společnosti
  Manželství - vznik, zánik
  SJM, nevyvratitelná právní domněnka u SJM
  Pramen práva v ČR
  Zvláštní předpisy u správního řádu
  Právní vztah
  Které právní předpisy chrání FO
  Předpisy v ČR
  Soudnictví a vyjmenování soudů v ČR
  Platnost a účinnost