Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

České dějiny - zápočtové otázky

«»
Přípona
.pdf
Typ
testy
Stažené
3 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3611
Poslední úprava
16.06.2014
Zobrazeno
959 x
Autor:
redsun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
TEST A :
1) Památky Velké Moravy
Právo bylo ve středověkých státech obyčejové, avšak zachoval se pramen , který vznikl na
velkomoravském území , tzv. Soudní zákon pro laiky ( Zákon sudnyj ljudem).(60. léta 9
stol.) Aplikuje normy církevního práva na světskou společnost. Ve 33 článcích se zabývá
předpisy práva: trestního, majetkového , manželského. Zákon byl jen podpůrným pramenem.
V oblasti církevního práva Metodějova - Anonymní homilie a překlad Nomokánon- zkrácená
verse byzantské sbírky Synagogae ze 6. století.
2) Zlatá bula sicilská - 1212
Konečná úprava vztahu č. státu k říši. Císařem Fridrichem II. byly přiznány č. státu všechny
politické zisky a výsady, které dosud získal. ZBS uznala právo domácí volby panovníka,
dědičný titul krále pro české panovníky, právo investitury biskupů a zásadní jednotu a
nedělitelnost státu. -povinnost pro č.krále :účast na sněmu a na korunovační jízdě
3) Nedíl
-vlastnické právo šlechty od 13. stol.
-majetkové společenství, účastnící jsou příbuzní, přechod od lenní držby ke svobodnému
vlastnictví
- ekonomická fu-brání v drobení šlechtických majetků (při sňatku se podíly neoddělují)
- spoluvlastnictví s ideálními podíly, v případě smrti, narození se nedědilo, jen se zvětšoval, či
zmenšoval podíl, až do vymření posledního člena N, nemohl král uplatnit odúmrtní právo
Typy N: dědovský, bratrský, strýcovský, mateřský . Od 15 stol. se podíly oddělují- nutno
zapsat do Zemských desek
4)Hejtmanství německých lén
-zřízeno ve II. pol. 15 st.,v čele stál králem jmenovaný úředník - hejtman. Úřadem procházela
veškerá korespondence s držiteli zahr. lén a patřila mu jurisdikce sporných záležit. Lén.
(kompetence správní a soudní)
- vlastní dispozice s lény, změny v podstatě držby, práv a povinností zahr. držitelů vůči č.
státu ve výhradní kompetenci zemského sněmu (respektoval i panovník)
5) Hradská správa
-místní správa raně feudál. státu,soustava hradů a pevností, kam Přemys. dosazovali své
ozbrojené posádky, zástupce a úředníky
- náčelníci hradů-hradští župané, kasteláni, prefekti (nejsou org. samospr.)-výkonné orgány
-další org.-hradští soudci (moc soudní), vladaři (správa nad závisl. obyvatelstvem)
- kompetence HS zahrnovala moc vojenskou (velení hrads. posádce), soudní, berní

Klíčová slova:

Velká Morava

Hejtman

Zlatá bula sicilská

Konrádova statuta

Zemský soud

ordálObsah:
 • TEST A :
  TEST B
  TEST C
  TEST D
  TEST E
  TEST F
  TEST G
  TEST H
  TEST I
  TEST J
  Test K
  Test L
  Test O = Test A