Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Řízení stavební zakázky - tahák ke zkoušce

«»
Přípona
.pdf
Typ
tahák
Stažené
3 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
7007
Poslední úprava
23.11.2015
Zobrazeno
661 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Realizace stavby - její hlavní etapy - vyjmenujte
- Předání a převzetí staveniště
- Realizace stavby
- Předání a převzetí díla
a) příprava realizace = zadávací dokumentace pro realizaci, vlastní výběrové řízení, smlouvy se zhotovitelem, realizační projektová dokumentace, stavebně technologická příprava
b) samotná realizace = převzetí staveniště, realizace SO a provozních souborů, stavební deník, dokumentace pro změnová řízení
c) závěr realizace = předání a převzetí stavby, závěrečné zúčtování, dokumentace skutečného, provedení stavby, zkušební provoz, kolaudační řízení, kolaudační rozhodnutí

2. Předání staveniště - rozsah a obsah předávacích protokolů, nejdůležitější náležitosti
1. Popis staveniště dle polohy - katastrální území, parcelní čísla
2. Příjezd na staveniště - popis
3. Zdroje - voda (pro stavební účely, pitná voda) - elektrická energie
4. sociální zázemí pro stavbu - nově budované, využití stávajících objektů
5. Směrové a výškové vytýčení stavby
6. Podzemní sítě - jejich kompletní vytýčení
7. Skládky
8. Další ujednání specifické pro určité podmínky staveniště
9. Výkon funkce stavebně technického dozoru
10. Stavební povolení
11. Smlouva o dílo
12. Projektová dokumentace

Klíčová slova:

realizace

staveniště

výroba

zadavatel

plánování

taktický plánObsah:
 • 1. Realizace stavby - její hlavní etapy - vyjmenujte
  2. Předání staveniště - rozsah a obsah předávacích protokolů, nejdůležitější náležitosti
  3. Předání díla - nejdůležitější doklady - vyjmenujte
  4. Předání díla - způsob předání, co je to předpřejímka, jaké podklady se v rámci předání stavby připravují ze strany zhotovitele
  5. Stavebně technologická příprava stavby - rozdělení a popis etap
  6. Předvýrobní příprava - náplň a obsah činnosti
  7. Výrobní příprava - náplň a obsah činnosti
  8. Provozní příprava - náplň a obsah činnosti
  9. Zpracování nabídek - obsah nabídek, čím se řídí, které nejdůležitější náležitosti musí obsahovat
  10. Veřejná zakázka - objasněte pojem, č. zákona
  11. Kdo může být zadavatelem zakázky - vyjmenujte
  12. Dotovaný zadavatel - uveďte příklady Podnikání, podnikatel formulace ze živnost.zákona
  13. Sektorový zadavatel - uveďte příklady
  14. Právnická osoba - a.s., podstata společnosti, zástupci
  15. Fyzická osoba podnikající
  16. Akciová společnost - její skladba, řídící orgán
  17. Plánování - podnikatelský plán, investiční záměr, - jejich účel, obsah Režie výrobní - které náklady obsahují
  18. Taktický plán - účel, obsah, na jakou dobu se zpracovává
  19. Operativní plán - účel, obsah, na jakou dobu se zpracovává, podklady
  20. Podklady nutné k operativnímu plánování
  21. Marketing - co je jeho náplní v rámci stavební firmy
  22. Způsoby zajištění propagace firmy - uveďte příklady
  23. Řízení stavební firmy - schémata řízení - liniová struktura - schéma, vysvětlete
  24. Řízení stavební firmy - schémata řízení - liniově štábní - schéma, vysvětlete
  25. Řízení stavební firmy - schémata řízení - funkcionální struktura, schéma, vysvětlete
  26. Vyjmenujte formy řízení zakázky ze strany investora - jejich zásadní principy, rozdíly, výhody, nevýhody
  27. Vyjmenujte typické dodavatelské systémy a rozdíl mezi nimi
  28. Řízení výstavby - manažer projektu - způsob, příklady, rozsah kompetencí
  29. Co je to systém přímých dodavatelů - výhody, nevýhody
  30. Řízení výstavby zástupcem s inženýrskou organizací - forma, rozsah kompetencí
  31. Co je to systém jediného dodavatele - výhody, nevýhody
  32. Řízení výstavby investorem, pokud je odborník - popište způsoby a zajištění kompetencí
  33. Činnosti řízení - předvídání, plánování, zadávání úkolů, kontrola,usměrňování - rozepište jednotl. body, vysvětlete na konkrétních případech
  34. Režie správní - které náklady obsahují
  35. Režie výrobní - co obsahuje
  36. Zisk - čím je daná sazba zisku ? poměrem čeho ?
  37. Smlouva o dílo - definujte dle kterého zákona, použití
  38. Konsorcionální smlouva - definujte dle kterého zákona, použití
  39. Kupní smlouva - definujte, dle kterého zákona ( Obchod.zák, Obč.zák.)
  40. Mandátní smlouva - definujte dle kterého zákona, použití