Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Finanční účetnictví - tahák s příklady

«»
Přípona
.doc
Typ
tahák
Stažené
4 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3855
Poslední úprava
28.07.2014
Zobrazeno
1 920 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Faktura přijatá - nákup zboží 131/321
2. VD - přepravné 131/211
3. Příjemka zboží na sklad nebo do prodejny 132 / 131
4. Úbytek prodaného zboží v nákupní (pořizovací)
ceně 504 / 132

1. Vyfakturovaná, ale nepřevzatá dodávka 119 / 111 , 139 / 131
(materiál, zboží na cestě)
2. Nevyfakturovaná dodávka 111 / 389 , 131 / 389
3. Inventarizace:
- manko do normy přirozených úbytků 501 / 112 , 504 / 132 ,
611/121
- manko a škody nad normu 549 / 112 , 549 / 132 ,

- přebytky 112 / 648 , 132 / 648 ,
121 / 611 aj.

1. Nákup cenin za hotové 213/211
2. Nákup cenin na fakturu 213/321
3. Spotřeba poštovních známek 518/213
4. Spotřeba kolků 538/213


1. Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny:
a) příjmový pokladní doklad 211/261
b) bankovní výpis 261/221

2.Vklad hotovosti z pokladny na bankovní účet:
a) výdajový pokladní doklad 261/211
b) bankovní výpis 221/261

Klíčová slova:

účetnictví

záloha

tahák

finance

výnosy

kapitál

vklady

odprodejObsah:
 • Přírůstek zásob nedokončené výroby 121/611
  Faktura přijatá - nákup zboží 131/321
  VYfakturovaná, ale nepřevzatá dodávka 119 / 111 , 139 / 131
  Nákup cenin za hotové 213/211
  VÝběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny:
  Přijetí úvěru na bú- výpis z běžného účtu 221 / 261
  VYdání dluhopisů účetní jednotkou 375/241
  Zálohový list 119 000 - bez účtování
  Zaúčtování odhadované částky 1500,- v daném roce
  Emisní ážio se stává součástí vlastního kapitálu a není výnosem společnosti.
  Kapitálové vklady, které byly získány peněžními nebo nepeněžními dary
  Dále je zvyšován z čistého zisku (po zdanění).
  Předpis úhrady ztráty běžného roku v následujícím roce na vrub fondů:
  Přijatá faktura od dodavatele za dodaný stroj 042/321 80 000,-
  Pořízení budovy ve vlastní režii :
  Odpis - software 551/073
  VYřazení majetku odprodejem
  VYřazení-škodní událost
  Darování majetku