Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Dentrometrie - tahák ze zkouškových otázek

«»
Přípona
.doc
Typ
tahák
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4613
Poslední úprava
24.11.2014
Zobrazeno
1 022 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Statistické charakteristiky
Polohy - aritmetický průměr, medián
Variability - směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient; kvartilová odchylka, realtivní kvartilová odchylka
Tvaru - koeficient nesouměrnosti, koeficient špičatosti; kvantilová míra nesouměrnosti, míra koncentrace kolem medianu
Aritmetický průměr je jednoduchý vztah mezi celkem a jeho částmi - všude tam, kde bude vystupovat hodnota souboru, můžeme ji nahradit arit.prům.souboru s nejmenším rizikem chyby.Do výpočtu vstupují všechny hodnoty souboru.
Medián je hodnota, kterou nese prostřední prvek ve statistickém souboru uspořádaném podle velikosti.Rozděluje počet hodnot uspořádaného souboru na dvě poloviny.
Modus je hodnota, která se ve vyšetřovaném souboru vyskytuje nejčastěji.
Variační rozpětí je rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou souboru.
Průměrná odchylka udává průměrnou velikost odchylek všech hodnot od zvolené střední hodnoty.
Rozptyl je arit.průměr čtverců odchylek od aritm.průměru a je tedy konstruován k vyjádření variability hodnot kolem aritm.prům., ale vyjadřuje i vzájemnou odlišnost hodnot znaku.
Směrodatná odchylka je odmocninou rozptylu, je nejlepší a nejpoužívanější charakter.variability.
Variační koeficient vychází z průměru a směrodatné odchylka,používá se k vzájemnému porovnání variability souborů.

Klíčová slova:

statistika

kmen

dendrometrie

stojící stromy

objemové tabulky

bonita

růstObsah:
 • 1. Statistické charakteristiky
  3.Odhady parametru základního souboru
  6. Tvar kmene a morf.křivka kmene.
  7.Stanovení objem ležícího kmene
  8.Měření tlouštěk a výšek:Tloušťka kmene
  9.Relaskopické pomůcky
  10. Střední porostní veličiny
  11.Stanovení objemu stojících stromů
  12. Objemové tabulky
  13. Výšková funkce
  14. Metody zjišťování zásob
  15.Reprezentativní metody:
  16. Relaskopická metoda
  17.Metoda založená na stromových rozestupech
  18 Metoda objemových tabulek
  19.Metoda JOK
  20. Stanovení zásoby relaskopováním
  21. Stanovení objemu dle rust a tax. tabulek
  22. Růst a přírůst:
  23.Druhy přírůstů
  24.Růstová a přírůstová fce
  25.Růstové tabulky
  26.Bonita
  27. Redukovaná plocha porostu