Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Závislosti - návykové chování

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
8 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10067
Poslední úprava
03.04.2017
Zobrazeno
892 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 NÁVYK A ZÁVISLOST
Závislost - slovo, které je v naší společnosti nejčastěji vnímáno jako negativní ve smyslu označení patologické závislosti na nějaké látce, nejčastěji na alkoholu, nikotinu či drogách. Návyk je opakováním získaný sklon k vykonávání určité činnosti. Vybavuje se samočinně, automaticky, bez uvažování a rozhodování. Vzniká buď bezděčně prostým opakováním (dynamický stereotyp), nebo se utváří záměrně cvikem.

Rozdíl mezi návykem a závislostí je dán projevy chování. Zatímco návyk je opakováním získaný sklon, tzn. projev naši vůle, závislost projevem vůle není, přestože k jejímu zvládnutí je vůle nezbytností. Často se můžeme setkat s pojmem psychická a fyzická závislost. Zatímco psychická závislost je založena jen na naší vůli, fyzická závislost je podmíněná řadou biochemických reakcí v organismu (hormonální změny). Fyzická závislost nemůže existovat bez současné závislosti psychické, zatímco psychická bez fyzické ano.

Klíčová slova:

návyk

závislosti

nelátkové závislosti

škodlivost

prevence

náprava

sektařstvíObsah:
 • 1 Návyk a závislost 4
  Nelátkové závislosti 5
  Nelátkové návykové chování a děti 5
  2 Návykové chování spojené s médii a moderními technologiemi 6
  Média 6
  Škodlivost médií 6
  Nová média 6
  Mládež a média 7
  Škodlivé účinky médií na zdraví člověka 7
  Prevence vzniku závislosti 8
  Počítače a internet 8
  Náprava a prevence 10
  Sektářství 10
  3 Literatura 13

Zdroje:
 • BUERMANN, Uwe a Radomil HRADIL. Jak (pře)žít s médii: příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky. Vyd. 1. Hranice: Fabula, 2009, 239 s. ISBN 978-808-6600-581.
 • GILES, David a Radomil HRADIL. Psychologie médií: příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky. Vyd. 1. Překlad Helena Šolcová. Praha: Grada, 2012, 185 s. Z pohledu psychologie. ISBN 978-802-4739-212.
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 173 s. ISBN 978-807-3679-088.
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2715-8
 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Poradna Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů [online]
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 173 s. ISBN 978-807-3679-088.
 • NOVOTNÝ, Jan Sebastian a Petr OKRAJEK. PREVALENCE NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ V 11 A 15 LETECH V RÁMCI STUDIE ELSPAC [online]
 • Rizika závislostního chování u dětí a dospívajících a jejich prevence. Děti a média [online]