Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Založení a provozování dopravního podniku

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
8 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
6497
Poslední úprava
31.08.2015
Zobrazeno
1 907 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Společnost L&M s.r.o. je dopravní společnost, zabývající se přepravou paletového zboží, především spotřebního zboží, elektroniky, stavebního materiálu apod. (dle poptávky), vyjma zboží, které podléhá dohodám ADR a ATP. Společnost provozuje své služby především po kraji Vysočina, lze se ovšem dohodnout i na delší vzdálenosti.

Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, která je definována v Obchodním zákoníku od § 105. Společnost s ručením omezeným musí obsahovat označení „s.r.o.“ nebo „spol. s r.o.“

Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků, kteří svými vklady vytvoří základní kapitál, který je pro společnost s ručením omezeným minimálně 200 000 Kč, přičemž minimální výše jednoho společníka je 20 000 Kč.
Společnost se zakládá společenskou smlouvou (v případě jednoho společníka zakladatelskou listinou), která musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti, společníky společnosti, předmět podnikání, výši základního kapitálu, jména a bydliště jednatelů a členů dozorčí rady, správce vkladu, atd.

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, zatímco společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů.

Orgány společnosti s ručením omezením jsou: Valná hromada, jednatel a dozorčí rada.
Nejvyšším orgánem společnosti je Valná hromada, která je svolávaná jedenkrát za rok a rozhoduje o zásadních otázkách společnosti. Např. jmenování a odměňování jednatelů, otázky základního kapitálu apod.
Jednatel je statutárním orgánem společnosti a je oprávněn jednat za společnost.
Dozorčí rada dohlíží na počínání jednatelů a přezkoumává uzávěrku. Dozorčí rada není povinným orgánem společnosti.

Klíčová slova:

tuzemský dopravce

odborná způsobilost

vozový park

servis

mýtné

zaměstnanci

cena

marketingObsah:
 • Úvod 3
  1 Povinnosti tuzemského dopravce 4
  1.1 Odborná způsobilost 4
  1.2 Finanční způsobilost 4
  1.3 Dobrá pověst 5
  1.4 Koncesní listina 5
  2 Sídlo společnosti 6
  2.1 Hardware a software 6
  3 Vozový park 7
  3.1 Pořizovací náklady na vozidla 7
  3.2 Parkovací plocha 8
  3.3 Odpisy 8
  3.4 STK a EMISE 9
  3.5 Servis 9
  3.6 Silniční daň 9
  3.7 Vytěžování vozidel 10
  3.8 PHM 10
  3.9 Mýtné 11
  3.10 Pojištění 11
  4 Zaměstnanci 11
  4.1 Financování 12
  4.2 Marketing a reklama 12
  5 Cena za výkon 13
  Závěr 13
  Seznam použitých zdrojů 14
  Seznam příloh 15

Zdroje:
 • ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • DOMÉNY s.r.o. - registrace domén, hosting zdarma [online]
 • ISPV - 2011. ISPV - mzdy a platy podle profesí [online]
 • MOŠNA, Jiří. Podnikání ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na živnostenský list. Pardubice, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.
 • Nákladní vozidlo Eurocargo: všestranné nákladní vozidlo: snadné řízení ve městě, skvělé pro dlouhé cesty. Iveco Česká Republika [online]
 • Odpisy majetku. Programy pro ÚČETNICTVÍ a MZDY, EVIDENCE DOCHÁZKY [online]
 • Spediční databanka RaalTrans - databanka nejen pro spediční a dopravní firmy | Raal [online]
 • Společnost s ručením omezeným. Podnikatelský web [online]
 • Vydání koncesní listiny - fyzická osoba. Business.center.cz [online]
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše