Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vyhledávání informací I. - Umění či věda ?

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
5241
Poslední úprava
02.03.2015
Zobrazeno
1 713 x
Autor:
techplanet
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Digitální společnost, organizace vědomostí a jejich vytěžování
Klíčem k úspěchu je dnes schopnost inovovat a neustále zdokonalovat, pružně podnikat a vzdělávat. Klasické byrokratické hierarchie se mění. Pro organizace nového typu existuje několik pojmenování. Peter DRUCKER ji nazývá "síťová organizace", Peter SENGE vytvořil pojem "učící se organizace", jiní jako DAVIDOW přichází například s názvem "virtuální podnik", Tom PETERS "bláznivá organizace", James Brian QUINN "inteligentní podnik" [TAPSCOTT, 1998, rovněž 1999]. Úspěšnost a schopnost obstát v konkurenci (která navíc může přijít odkudkoliv díky digitalizovanému a síťovému prostředí) záleží především na dobrém managementu organizací, a to organizací a institucí všech typů.
J. B. HARRELD [1998, s. 60-76] přisuzuje 3 důležité role managementu v "digitalizované" společnosti:
- řídit informační toky
- řídit inovace a tvorbu intelektuálního vlastnictví
- řídit neustálé procesy učení
Všechny tyto 3 role neplatí jen pro podnikové prostředí, ale je možno vidět výrazné souvislosti s informačními institucemi a s moderními informačními službami. Realizační prostor pro informační pracovníky je velmi široký a byla by škoda, kdyby se této výzvy ze strany oboru informační a knihovní věda jak v teoretické, tak i v praktické oblasti nevyužilo.

Klíčová slova:

digitální společnost

elektronické media

uživatel

problematika

dialogObsah:
 • 1. Digitální společnost, organizace vědomostí a jejich vytěžování
  2. Cesty k elektronickým médiím
  3. Přístup k dialogovým systémům obecně
  4. Vyhledávání informací koncovým uživatelem versus vyhledání informací zprostředkovatelem - informačním specialistou
  5. Je internet zadarmo a je internet jediným a nejlepším zdrojem informací?
  6. Současné přístupy k problematice vyhledávání informací
  7. Etapy vyhledávacího procesu
  8. Elementy dialogového vyhledávání
  9. Hodnocení systémů
  Literatura

Zdroje:
 • BUDIL, J. a KASTL, J. Automatizované informační systémy VTI - III. Praha : VŠE, 1989. 180 s.
 • FAULKNER, CH. The essence of human-computer interaction. New York : Prentice Hall, 1998. xvi, 196 p.
 • HARRELD, J.B. Building smarter, faster organizations. In: Blueprint to the digital economy : Creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, 1998, p. 60-76.
 • KESSELMAN, M. and WATSTEIN, S. B. End-user searching : Services and providers. Chicago : American Library Association, 1988. ix, 230 p.
 • KOWALSKI, G. Information retrieval systems. Boston : Kluwer Academic Publ., 1997. xiii, 282 p.
 • LAURSEN, J.V. Search engines and advertising : an unholy alliance? In: Online Information 97 Proceedings : 21th International Online Information Meeting, London December 1996. Oxford : Learned Information Europe, p. 271-275.
 • O'LEARY, M. New roles for information searchers. Online, May 1993, vol. 17, p. 10-11.
 • PAPÍK, R. Competitive Intelligence via Internet. In: Internet v riadení a obchode firmy : zbornik z 3. medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 2. až 3. októbra 1997 v Bratislave. Bratislava : EL&T, 1997, s. 105-112.
 • PAPÍK, R. Využití nových médií v marketingu. In: Marketing : jeho moderní a efektivní využití : sborník z konference Institute for International Research konané ve dnech 26.-27.5. 1997 v Praze. Wien : I.I.R, 1997, s. 21-43.
 • PAPÍK, R., MICHALÍK, P., MICHALÍK, P. a NOVÁČEK, L. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace : strategie vyhledávání a prezentace. Praha : EKOPRESS, 1998. 220 s.
 • PAPÍK, R. Internet - ekonomické, marketingové a finanční aplikace : Strategie vyhledávání a prezentace. Národní knihovna, 1998, roč. 8, č. 5, s. 276-285.
 • PAPÍK, R. Dialogové vyhledávání a služby v kontextu "člověk-počítač" : disertační práce. Praha : Univerzita Karlova, 2000. 117 s., přílohová část 400 s., strojopis.
 • POYNDER, R. Online host to Sci-Tech portals. Online & CD-ROM Review, 1999, vol. 23, no. 3, p. 143-146.
 • RUGGE, S. and GLOSSBRENNER, A. The information broker's handbook. New York : McGraw-Hill, 1995. xxiii, 453 p.
 • SARACEVIC, T., KANTOR, P., CHAMIS, A.Y. and TRIVISON, D. A study of information seeking and retrieving : Background and methodology. In: Readings in information retrieval. San Francisco : Morgan Kaufman Publ., 1997, p. 175-190.
 • TAPSCOTT, D., LOWY, A. and TICOLL, D. Blueprint to the digital economy : Creating wealth in the era of e-business. New York : McGraw Hill, 1998. xxi, 410 p.
 • TAPSCOTT, D. Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. Brno : Computer Press, 1999. xviii, 350 s.
 • TKAČÍKOVÁ, D. Informační zdroje Internetu a jak je efektivně využívat. Praha : Výpočetní centrum ČVUT, 1997. 76 s.
 • VLASÁK, R. Světový informační průmysl. Praha : Univerzita Karlova - Karolinum, 1999. 341 s.
 • WARNER, A.S. Information consulting - setting on the business. Online, 1988, vol. 12, no.1, p. 20-24.
 • WARR, W.A. and JACKSON, A.R.H. End-user searching of CAS ONLINE : Results of cooperative experiment between Imperial Chemical Industries and Chemical Abstracts Service. J. chem. Inform. Comput. Sci., 1988, vol. 28, no. 2, p. 68-72.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše