Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 642   projektů
0 nových

Transformace astronomických souřadnic - seminární práce

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
2976
Poslední úprava
27.03.2014
Zobrazeno
1 204 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Určení souřadnic pozorovaného tělesa je jedna ze základních astronomických úloh. Velice často nastává situace, kdy je na obloze pozorován nějaký rychlý astronomický úkaz (např. průlet meteoru) a náhodný pozorovatel má při případné lokalizaci objektu k dispozici pouze předměty denní potřeby (např. hodinky a kompas). S tímto základním přístrojovým vybavením a se znalostmi úhlových vzdáleností na obloze a jejich měření pomocí dlaní je již možné určit polohu pozorovaného objektu v tzv. obzorníkovém souřadnicovém systému.
Někdy dochází hned k několika hlášení o pozorování nějakého astronomického úkazu či objektu z různých míst na Zemi. V těchto případech je nutné při případném vyhodnocení získaných dat jejich „sjednocení“ mj. i nahlášených souřadnic pozorovaného objektu. Pokud jsou známé i zeměpisné souřadnice pozorovacího stanoviště, lze provést převod (transformaci) obzorníkových souřadnic, jejíž základní rovina je závislá na pozorovacím stanovišti, na rovníkové souřadnice. Následné stanovení hodnot souřadnic v rovníkovém systému a času pozorování napomáhá určit, zdali předmětem hlášených pozorování je tentýž objekt či nikoliv.
Cílem této seminární práce, jež je určená pro Seminář z matematiky, je vysvětlení základních pojmů sférické astronomie, charakteristiky základních astronomických souřadnicových systémů a odvození vzorců pro transformaci souřadnic.
Vzhledem k doporučenému rozsahu práce je zde uvedena pouze problematika obzorníkové souřadnicové soustavy a rovníkové souřadnicové soustavy I. druhu.

Klíčová slova:

trigonometrie

metodika

trojúhelník

souřadnice

transformaceObsah:
 • 1 Úvod 5
  2 Metodika 6
  3 Sférická trigonometrie 7
  3.1 Základní pojmy sférické trigonometrie 7
  3.2 Vlastnosti sférického trojúhelníku 9
  3.3 Určení sférického trojúhelníku 10
  3.4 1. kosinová věta sférického trojúhelníku pro stranu 11
  4 Astronomické souřadnicové systémy 13
  4.1 Obzorníková souřadnicová soustava 13
  4.2 Rovníková souřadnicová soustava I. druhu 15
  5 Transformace souřadnic 17
  5.1 Obecné řešení transformace souřadnic 17
  5.2 Řešený příklad 18
  6 Závěr 20
  7 Použité zdroje 21

Zdroje:
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana; DOUCHOVÁ Veronika. Sférická trigonometrie v kartografii a astronomii
 • CELÝ SVĚT. Rotační plochy
 • FOSSEEY, Steve. University of London Observatory: Lectures
 • HLOŽEK, Martin. Sférická trigonometrie: diplomová práce. Plzeň: ZČU Fakulta pedagogická, 2006
 • KOČANDRLE, Milan, BOČEK Leo. Matematika pro gymnázia Analytická geometrie. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2006. ISBN 80 - 7196 - 163 - 9
 • PŘÍHODA, Pavel. Průvodce astronomií. 1. vyd. Praha: Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 2000. ISBN 80 - 86017-26-5