Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Symptomy katolické religiozity na území města Plzně - část Bory - koncem 90. let 20 století

«»
Přípona
.doc
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
4430
Poslední úprava
03.11.2014
Zobrazeno
1 667 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1) Úvod, vymezení a nastínění cíle práce


„Na počátku stvořil Bůh nebe a Zemi,“ toto jsou úvodní slova Bible, knihy knih, která byla po staletí ba tisíciletí hlavní studnicí vědomostí, moudrosti a jejíž znalost byla, stejně jako znalost řečtiny a latiny, považována za znak nejvyšší možné vzdělanosti.
Co nám však tato slova říkají v závěru roku 2000 - posledního roku právě končícího století a tisíciletí? Zdá se mi, a nejsem sám, že právě v konci milénia se zapomíná nejenom na Písmo, ale i na vše dobré a podstatné (celkem zvláštní je, že více se připomínají věci negativní, byť jich bylo mnohem méně) co církev světu přinesla.
Vždyť mnozí lidé ani nevědí, že náš letopočet je vlastně letopočtem církevním, datujícím se od narození Ježíše Krista. A církev je i, dá se říci, jedním z hlavních pilířů kulturního pantheonu naší evropské civilizace. Vždyť to, že jsme státem kulturním, civilizovaným a vzdělaným, je důsledek christianizace naší země.
Proto si myslím, že je velkou škodou pro nás pro všechny tato nevědomost a současná, alespoň například oproti již více vzdálené minulosti, recese církevního a dnes již i, a to hlavně dík pochybným hromadným sdělovacím prostředkům a podivným novým nízkým zálibám, duchovního života.

Rozhodl jsem se proto vybrat si v našem krásném městě jistou jeho část, přesně si ji vytýčit a provést zde výzkum zkombinovaný ze zúčastněného pozorování a rozhovoru, spojeného se standardizovanými otázkami dotazníkového typu. Takto získaná data, doplněná slovním komentářem budou seřazena do přehledných tabulek a grafů a celá tato studie by nám měla ukázat, jak je katolická církev vnímána obyvateli vytýčené oblasti.

Věřím, že tato práce bude přínosem nejenom pro mne, ale i pro všechny čtenáře a že nám odpoví na otázku zda existuje úpadek církevního života. Jestli ano, tak se pokusím alespoň částečně odkrýt jeho důvody a na mých případných pokračovatelích bude, aby se pokusili tomuto trendu zamezit. Vždyť církev již dva tisíce let představuje nejvyšší záruky morálního života a morálka je právě pro tuto hektickou a zmatenou dobu tou věcí, troufám si tvrdit, nejdůležitější.

Klíčová slova:

sociologie

religiozita

výzkum

cirkevní život

katolická religiozita

symptomyObsah:
 • 1) Úvod, vymezení a nastínění cíle práce
  2) Vymezení místa (městské části Plzně) a času provedení výzkumu
  3) Stav církevního života v sledované části města
  4) Terénní výzkum dotazníkovou metodou v ulicích obvodu a tabulkové vyhodnocení výzkumu
  5) Terénní výzkum v kostele Sv. Jana Nepomuckého; grafické, tabulkové a slovní zhodnocení
  6) Zhodnocení výsledků práce a závěrečná myšlenka autorova
  7) Přílohy

Zdroje:
 • P. Ladislav Simajchl a P. Karel Cikrle s kolektivem: Kancionál, Zvon, Praha 1995, vydání 18, ve Zvonu 2.
 • Internet: (http://www.plzen-city.cz)
 • Naučný slovník Diderot na CD ROMU
 • Ottův slovník naučný, díl XVII: Paseka, Ladislav Horáček a Argo, Olomouc 1999, vydání 2
 • Martin Svěrek: Socioekonomická a správní charakteristika okresu Plzeň-město, Plzeň 1998
 • Kovaříková, Ménerová: Religiozita v Přešticích v 90. letech 20. století a její symptomy (z této práce převzaty indikátory, které byly převzaty z  německého sociologického časopisu)
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše