Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Seminární práce z předmétu Územní plánování

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
0 x
Velikost
4,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
11924
Poslední úprava
16.04.2018
Zobrazeno
90 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Výběr území

Analyzované území se nachází v zastavěné části hlavního města Prahy v lokalitě Řepy. Byla vybrána křižovatka u sídliště Řepy. Podrobněji se jedná o křížení hlavní komunikace Plzeňská s komunikacemi Slánská a Jeremiášova. Zájmové území je tvořeno kruhem o poloměru 200m.

1. Analyzované území - plán využití ploch
1.1. Využití ploch
Ve vybraném území se nachází následující plochy (funkční využití ploch):
OB - čistě obytné
Území sloužící pro bydlení.

OV - všeobecně obytné
Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

SV - všeobecně smíšené
Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

VV - veřejné vybavení
Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízení. Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím podílu celkové kapacity.

Klíčová slova:

území

analyzované území

využití ploch

pozemek

výstavba

funkční plochyObsah:
 • 1. Výběr území
  2. Analyzované území - plán využití ploch
  2.1. Využití ploch
  2.2. Funkční využití, doplňkové funkční využití a „výjimečně přípustné funkční využití pro alespoň dvě různé funkční plochy, včetně vybraného pozemku.
  3. Výběr pozemku
  4. Posouzení výstavby