Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Seminární práce na téma Metodická příprava na hodinu

«»
Přípona
.docx
Typ
seminární práce
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9836
Poslední úprava
06.03.2017
Zobrazeno
839 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

V následujícím dokumentu je stručně a přehledně zpracovaná příprava na hodinu psychologie a komunikace. Jedná se představení učebních osnov a rámcových plánů pro středoškolské vzdělávání ve zdravotnických oborech. Jako příklad je kompletně zpracovaná jedna vzorová hodina, která vychází ze zmiňovaných dokumentů. Jedná se o hodinu psychologie a pedagogiky pro třetí ročník zdravotnické školy. Její podrobné zpracování je začleněné v textu a zároveň přehledně zpracované v příloze.

Klíčová slova:

pedagogika

organizace školního roku

psychologie

tématický plán

motivace

zájem žáka

sebereflexe

kompetenceObsah:
 • Úvod 4
  Pedagogické dokumenty 5
  Charakteristika školského zařízení 5
  Charakteristika oboru 5
  Učební plán 6
  Poznámky k učebnímu plánu 7
  Učební osnovy 7
  Charakteristika učiva 8
  Pojetí výuky 8
  Hodnocení výsledků žáků 9
  Metody hodnocení 9
  Organizace školního roku 9
  Prázdniny a volno ředitele školy 9
  Třídní schůzky rodičů 9
  Tématický plán 10
  Příprava na hodinu psychologie 22
  Výukové cíle 22
  Výukové metody 22
  Organizační formy 22
  Didaktické pomůcky 22
  Učební úlohy 22
  Organizace vyučovací jednotky 22
  Časový plán vyučovací jednotky 23
  Motivace a zájem žáka 23
  Novost situace 23
  Úspěch 23
  Žákova činnost 23
  Sociální momenty 23
  Shrnutí 24
  Hodnocení výsledků výuky 24
  Zkouškové otázky 24
  Otázky zadané během zkoušení 24
  Sebereflexe 24
  Dotazník 25
  Naplnění klíčových kompetencí 26
  Kompetence k učení 26
  Kompetence k řešení problémů 26
  Kompetence komunikativní 26
  Kompetence personální a sociální 26
  Občanské kompetence a kulturní povědomí 26
  Kompetence k pracovnímu uplatnění 26
  Naplňování průřezových témat 27
  Člověk a svět práce 27
  Občan v demokratické společnosti 27
  Člověk a životní prostředí 27
  Rozvíjené mezipředmětové vztahy: 27
  Literatura 28
  Seznam příloh 29
  Přílohy 30

Zdroje:
 • MALACH, Josef. Pedagogická diagnostika pro učitele. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-551-5
 • OBST, Otto. Didaktika sekundárního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1360-4.
 • HÁSEK, Roman (ed.). ŠVP: Praktická sestra [online]. 2013 [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: http://www.szstrutnov.cz/stranka/dokumenty-skoly
 • RYS, Slavomír. Příprava učitele na vyučování. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. Pedagogická teorie a praxe.