Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Psychopedie

«»
Přípona
.pdf
Typ
seminární práce
Stažené
1 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2383
Poslední úprava
28.11.2013
Zobrazeno
1 234 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definice nejnovější z roku 2002
Revidovaná, aby se předešlo zaměňováním osob a působením na vnější prostředí.
„Mentální retardace je snížená schopnost, která je charakterizována výraznými omezeními i
intelektových funkcích a také v adaptačním chování, což se projevuje v pojmových, sociálních
a praktických adaptačních dovednostech.“
Snížení funkční schopnosti – posuzováno v kontextu s prostředím jedince a pro to co je dané
pro daný věk jedince (vývojové období pro danou skupinu) a kultuře daného jedince. Bere
striktně rozdílnost jazykovou, pohybové možnosti jedince, odlišnosti ve vnímání, atd.
Vyspecifikování odlišností intaktních jedinců, v přístupu k danému problému.
U každého jedince se kromě omezení vyskytují i odlišné, jiné stránky silné stránky!! U
intaktní populace je to znatelnější v kontaktu s tímto jedincem. V každém je něco dobrého, co
u něj můžeme pochválit, vyzvednout. Přijmout jeho osobnost, snažit se rozvíjet pozitivní.
Jedná se o základní didaktické hledisko, pravidlo. Nemusíme dělat s jedincem jen nápravu
oslabených funkcí. Rozvíjíme i jeho klady, v těchto oblastech se může jedince lépe uchytit,
oblast mu dělá radost, baví jej, obohacuje to jejich život ale i ostatních lidí (intaktní
populace). Uvědomit si vlastní možnosti, jak by nás jen nápravná činnost nedostatků bavila.
Proto podporovat i úspěchy.
Posláním speciálně pedagogické diagnostiky je zjištění mimo jiné v kladů, nadání, co jedince
baví, jde mu, zařadit to do IVP.
Jedinci s MR, „myslí srdcem“. Jsou více srdeční při ne/úspěchu.
Zjišťování limitů jedince má jít ruku v ruce s vypracováním systémů cílené podpory. Osobní,
pedagogická asistence. Zvláště osobní asistence umožní jedinci samostatné fungování
(podívat se někam, atd.), samostatné bydlení (chráněné obydlí), pracovní prostředí (chráněné
dílny), podporujeme tím neustálý duševní rozvoj jedince a zamezujeme naopak degradaci
jedince (jedná se o všechny oblasti).
Novým trendem je SEBEOBHAJOVÁNÍ = sdružení v Praze, pro dospělém MP
S dospělým MP je pracováno tak, aby sami byli schopni samostatně pracovat, zapojit se do
života a hlavně sebeobhájit.
Smyslem je abychom si uvědomili - celkové zlepšení kvality života jedince s mentální
retardací. Může se stát, že i při tomto přístupu se nepodaří jedince zlepšit podmínky. Je nutné
zhodnotit dosavadní práci s jedincem a jeho dosavadní profil. Vždy najít něco na posun
jedince.

Klíčová slova:

sebeobhajování

autismus

dezintegrační poruchy

aspergův syndrom

motivaceObsah:
 • Definice nejnovější z roku 2002
  Autismus
  Přístupy v ČR
  Typy pervazivních poruch (vše postihující)
  ATYPICKÝ AUTISMUS A JINÉ DEZINTEGRAČNÍ PORUCHY
  V DĚTSTVÍ
  Dětská klinická psychologie – Krejčířová – jedna kapitola – o
  autismu